Coast Center Base (CCB) har blitt tildelt kontrakt fra Statoil for demobilisering, lagring, preservering, vedlikehold, modifisering og klargjøring av subseautstyr (undervannsutstyr) i Kirkenes. Prosjektet har oppstart i månedsskiftet oktober/november 2017. Det kommer frem i en pressemelding onsdag.

I løpet av de neste ukene skal utstyret hentes opp fra bunnen av Barentshavet og fraktes til Kirkenes. Dette har vært brukt i forbindelse med årets letekampanje i Barentshavet og prosjektet i Kirkenes vil foregå frem til oppstart av neste kampanje våren 2018.

– Et meget viktig og spennende oppdrag, vi er svært glade for denne tildelingen fra Statoil, sier Cristian Valdes Carter fra CCB, som vil utføre dette oppdraget sammen med Maritime Industrial Cluster Kirkenes (MICK).

Tett samarbeid

Prosjektet skal utføres i Kimek og Kirkenesbase sine fasiliteter i Kirkenes. Kimek og Kirkenesbase blir også sentrale samarbeidspartnere i gjennomføringen av prosjektet, heter det i pressemeldingen.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på utvikling av gode og kostnadseffektive løsninger gjennom samarbeid. Vi ser veldig frem til å samarbeide med Statoil og leverandørindustri om dette prosjektet, sier administrerende direktør i Kimek, Greger Mannsverk.

Viktig tildeling

– For CCB var denne tildelingen viktig både for videreutviklingen av våre tjenester innen subsea-segmentet, og for videreutviklingen av næringsklusteret i Kirkenes, sier Cristian Valdes Carter.

CCB har de siste årene satset sterkt på subsea-vedlikeholdstjenester gjennom etableringen av CCB Subsea.

– Vårt tilbud til Statoil fokuserte på de fasiliteter og den kompetanse som er tilgjengelig i Kirkenes, og denne tildelingen er en klar annerkjennelse av dette. Vi er stolte over at CCB og Kirkenes blir de første til å lande og vedlikeholde den nye generasjonen subsea-utstyr, avslutter Carter.