Ett fat nordsjøolje ble omsatt for 62,50 dollar fatet, opp 1,30 prosent. Et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 53,41 dollar fatet, opp 0,81 prosent.

Økningen skyldes i stor grad en forventning om at Opec skal videreføre avtalen om kutt i oljeproduksjonen når kartellet møtes på torsdag.

Både den utsatte handelskrigen mellom USA og Kina og at Russland og Saudi-Arabia er enige om kutt driver også oljeprisen opp.

Handelskrigen er utsatt. Nå peker alle piler opp.

Aldri skjedd før

Men også Canada påvirker prisutviklingen. Der er det bestemt at man skal redusere oljeproduksjonen med 325.000 fat per dag. Det tilsvarer ca 20 prosent av Norges daglige oljeproduksjon.

Fakta
  • Norge produserte 1,302 millioner fat olje hver dag i september 2018.
  • De fleste månedene tidligere i år var tallet 1,5 millioner fat per dag.
– Det er svært interessant at Canada for aller første gang foretar produksjonskutt og dermed bidrar til høyere oljepris, sier energianalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets til Aftenbladet. – Det er tydelig at Canada støtter opp om Opec sin linje med oljekutt, noe som aldri tidligere har skjedd.

Ifølge Salvtedt kan Canadas beslutning være med på å legge et visst press også på Norge.

– Norske myndigheter sier jo at de vil forholde seg nøytrale og ikke bevisst forsøke å påvirke oljeprisen ved å øke eller redusere oljeproduksjonen. Men det har skjedd tidligere. Og at Canada nå går den veien, åpner for at også Norge kan vurdere lavere produksjon.

Produksjonsforholdene for olje er svært forskjellige i Canada og Norge.

Hvorfor så billig?

Canada produserer nemlig tungolje, men raffineringen foregår i USA. Den kanadiske tungoljen fraktes gjennom oljerør til USA, men mye transporteres også på tog. Fraktkostnadene og høye produksjonskostnader gjør at oljeprodusentene i Canada, det meste produseres i oljesanden i provinsen Alberta, må akseptere svært lave priser på sin olje. På sitt laveste var prisen i høst like over 11 dollar fatet.

Lav kapasitet

Det er også et stort problem for oljeprodusentene at det er for liten kapasitet i oljerørene fordi også USA frakter sin egen olje gjennom dem.

Det er planer om å bygge nye oljerør, men politisk uenighet gjør at dette trekker ut.

Det er også kapasitetsproblemer ved raffineriene i USA. Til tross for dette er det blitt produsert mer olje utover i 2018, og oljelagrene fylles opp mens prisen synker.