I forrige uke kom Statistisk sentralbyrås siste estimater for oljeinvesteringene neste år. De viste en liten oppjustering til 144,3 milliarder kroner.

Tallet kommer imidlertid til å stige mer. Årsaken er at det i desember er ventet utbyggingsplaner (PUD-er) for hele syv prosjekter. Disse investeringene tas ikke med før planen er levert.

En gjennomgang Sysla har gjort, viser at disse prosjektene har en samlet verdi på minst 106,5 milliarder kroner. Tallene er basert på de siste tilgjengelige investeringsanslagene for prosjektene.

Utbyggingsplaner som kommer i desember

wdt_IDProsjektOperatørInvesteringsanslag (milliarder kroner)
1Johan CastbergStatoil49
2Snorre ExpansionStatoil22
3FenjaVNG10,5
4Snadd/ÆrfuglAker BP10
5YmeRepsol8
6Valhall VestflankeAker BP7
7StorklakkenAker BPIkke kjent
ProsjektOperatørInvesteringsanslag (milliarder kroner)

– Store verdier

Til sammenligning ble det i hele 2016 levert inn fem planer med totalverdi på 23 milliarder kroner.

– Det er positivt med mange utbyggingsplaner. Næringen har gjennom en svært krevende periode jobbet godt med planer for å bygge ut funn og tilleggsressurser i felt. Dette skaper enorme verdier for samfunnet, sier Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift i Oljedirektoratet (OD).

Samtidig kommer hun med en henstilling til oljeselskapene.

– Det er viktig at næringen klarer å holde kontroll på kostnadene når det nå kommer en bølge med nye utbygginger, mener Sølvberg.

Ingrid Sølvberg. Foto: Ola Myrset

Hittil i år er det ifølge OD godkjent åtte utbyggingsplaner på norsk sokkel, til en samlet verdi av 46,9 milliarder kroner.

46.000 årsverk

– Det er bra at det er mange prosjekter på gang på norsk sokkel, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Statoil.

Selv står Statoil for de to største prosjektene det er ventet utbyggingsplaner for de neste månedene, Johan Castberg-feltet i Barentshavet og utvidelsen av Snorre-feltet, som skal gi økt utvinning og forlenget levetid for feltet som ble satt i drift i 1992.

De siste tilgjengelige anslagene viser en totalt investeringskostnad på 49 milliarder kroner for Johan Castberg og 22 milliarder for Snorre Expansion. De offisielle og siste investeringsestimatene kommer først når utbyggingsplanene offentliggjøres, noe som er ventet å skje før jul for begge prosjektene.

– Vi jobber nå med innspurten. Disse to prosjektene vil stå for en betydelig del av de totale investeringene på norsk sokkel de kommende årene og innebærer store muligheter for norsk industri, sier Eriksen og peker på at Castberg-utbyggingen alene er ventet å skape 46.000 årsverk i utbyggingsfasen.

– Johan Castberg er det neste store prosjektet på norsk sokkel etter Johan Sverdrup og svært viktig for utviklingen av Barentshavet, sier Eriksen om feltet som etter planen vil starte produksjonen i 2022.

Både Johan Castberg og Snorre-utvidelsen blir en realitet som følge av kostnadskutt og mer effektive løsninger. Investeringsanslagene for Castberg var opprinnelig over 100 milliarder og prosjektet ble utsatt fordi det var svært usikkert om det kunne bli lønnsomt. En halvering av kostnadene brakte imidlertid prosjektet tilbake på sporet.

I rute

Aker BP har planer om å levere tre utbyggingsplaner før jul, for prosjektene Storklakken, Valhall Vestflanke og Snadd, som i forrige uke skiftet navn til Ærfugl.

– Det jobbes veldig hardt for å komme i mål, men vi er ikke der før planene er levert. Målet er at alt blir klart i løpet av desember, og foreløpig er vi i rute til å klare det, sier pressetalsmann Ole-Johan Faret.

Tre utbyggingsplaner på så kort tid er ikke hverdagskost for selskaper på norsk sokkel.

– Vi har et høyt aktivitetsnivå og en ambisiøs vekststrategi. Vi er tydelige på hva vi ønsker å få til på norsk sokkel, sier Faret.

Tall fra konsekvensutredningene viser en investeringsramme på syv milliarder kroner for Valhall Vestflanke. Ærfugl-kostnadene er estimert til seks milliarder for utbyggingens første fase, og deretter ytterligere fire milliarder i fase to. Selskapet har ikke levert konsekvensutredning og investeringsanslag for Storklakken, men dette prosjektet er vesentlig mindre enn første fase av Ærfugl.

Terje Søviknes. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Tror det snur

Olje- og energiminister Terje Søviknes tror de mange utbyggingsplanene er et signal om at situasjonen bedrer seg etter flere svært tøffe år for oljenæringen.

– Selv om vi har sett et fall i investeringene på norsk sokkel de siste årene, som en følge av oljeprisfallet, ser vi nå tegn til at ting er i ferd med å snu. Vi venter at investeringene bunner ut til neste år, før de begynner å vokse igjen fra 2019, mener Søviknes.

For VNG Norge blir Fenja-feltet det første som operatør på norsk sokkel. Prosjektet var tidligere kjent som storfunnene Pil & Bue.

– Fenja endrer selskapet fullstendig. Vi går fra å være et leteselskap og partner i felt til å bli en del av hele verdikjeden og operatør. Fenja løfter oss inn i en ny divisjon, sier pressekontakt Ulf Rosenberg.

I konsekvensutredningen anslo VNG Norge investeringen til 11,5 milliarder kroner, men kostnadene er nå presset ned på 10-tallet.

Yme-plattformen måtte skrotes før den hadde produsert en dråpe. Foto: Talisman Energy.

Nytt liv

Den siste utbygginsplanen som kommer, gjelder gjenopplivingen av Yme-feltet.

Skandalefeltet har vært en langvarig verkebyll for oljeselskapet Repsol Norway, tidligere Talisman Norge. Yme-plattformen var kraftig forsinket og full av mangler, og til slutt ble det bestemt at den måtte skrotes – uten noen gang å ha vært i produksjon.

Etter langvarige vurderinger har Repsol nå bestemt seg for å forsøke å bygge ut feltet på nytt for åtte milliarder kroner.

I tillegg til de syv planene som kommer før jul, skal Wintershall levere utbyggingsplan for Skarfjell-prosjektet i løpet av februar neste år.