Torsdag lag Statoil fram resultater etter første kvartal. Tallene var bedre enn hva analytikerne på forhånd hadde forventet.  

Analytikere som følger Statoil registrerer at «nu går ting meget bedre» for den norske oljegiganten, skriver Aftenbladet.

– Et solid resultat drevet av høyere produksjon og noe høyere realiserte priser på oljesiden. Alle divisjonene leverer bedre enn ventet som følge av totalt lavere kostnader, avskrivinger og letekostnader. Gjennomgående er det et sterkt resultat. Kontantstrømmen er også bedre enn det vi ventet, sier Christian Yggeseth, analytiker i Arctic Securities.

– Trygger arbeidsplasser

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger, mener resultatet tydelig viser at Statoil er i rute med omstilling og forbedring.

– I sum trygger dette aktivitet og arbeidsplasser i regionen og kan indikere at nedgangen i olje-Norge går mot slutten for denne gang – og noe fram i tid vil vi nok også merke oppgang. Det vil fortsatt være krevende for en del segmenter, men i sum for bransjen samlet sett begynner det å se bedre ut, påpeker Knudsen.

Positive utsikter

Halvor Strand Nygård i SEB framhever at de gode resultatene ikke skyldes én enkeltfaktor, men summen av god drift over hele linjen. Høyere produksjon, bedre realiserte priser, lavere kostnader bidrar til det gode resultatet.

– Produksjonen var den høyeste på fem år, og det er det første positive resultatet fra den internasjonale virksomheten siden tredje kvartal 2014. Det er veldig bra å se at de har klart å snu fra negativt til positivt resultat selv på oljepriser på 50-tallet, sier Strand Nygård.

Kanskje det aller beste for Statoils del mener han det er for den frie kontantstrømmen, som ligger godt over det som var forventet. Noe som underbygger at det positive syn et på Statoil-aksjen.

Les mer på Aftenbladet.no