Tirsdag startet årets lønnsforhandlinger for offshoreansatte på norsk sokkel, mellom bransjeforeningen Norsk olje og gass og fagforbundene Industri Energi, Safe og Lederne.

I natt ble det brudd i forhandlingene med Lederne. Industri Energi forlot også forhandlingene. Safe aksepterte ikke tilbudet, men har signert protokoll på at partene er uenige. Verken Industri Energi eller Safe har streikerett i årets oppgjør.

– Oppgjøret låses ved brudd. Uten streikerett har vi da to muligheter: Signere protokoll om at vi er uenige, eller gå uten å signere protokoll, sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst til Sysla.

-Vi er så langt ikke fornøyd med tilbudene vi har fått og velger å forlate forhandlingene med Norsk olje og gass. Vi forventer å bli innkalt til nye forhandlinger når arbeidsgiverne er klar, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Overfor NTB understreker Alfheim at Industri Energi ikke har streikerett og at oppgjøret derfor ikke kan tas til mekling for deres del. Han sier forbundet har gått fra bordet for å vurdere sine muligheter.

Mellomoppgjør

Industri Energi forlot forhandlingene uten at det ble signert protokoll. Oppgjøret med Lederne går videre til mekling.

– Bransjen må fortsatt fremstå attraktiv for ungdom i en tid da mange oljearbeidere føler seg stigmatisert. Slik sett blir disse forhandlingene viktige, uttaler forbundsleder Audun Ingvartsen.

– Det ble fremlagt tilbud til alle tre som hadde en ramme som er på linje med det som ble gitt i de sentrale forhandlingene mellom hovedorganisasjonene tidligere i år, opplyser forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass i en pressemelding.

Årets forhandlinger er et mellomoppgjør – som betyr at det bare forhandles om lønn.