Klokken 06.30 fredag morgen gikk alarmen på Goliat-plattformen i Barentshavet, skriver Aftenbladet.

– Jeg kan bekrefte at det var en brann i badstua i boligkvarteret på Goliat. Situasjonen kom raskt under kontroll. Etter ti minuter var alt slukket. Det utvklet seg røyk. Ingen ble skadet i hendelsen, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni.

Han forteller at alle sikkerhetsprosedyrer ble fulgt. Produksjonen ble stengt ned, og mannskapet gikk i livbåtene. Rundt 120 personer er om bord på oljeplattformen.

– Situasjonen er nå avklart og alle er ute av livbåtene. Vi kjenner ikke detaljene ennå, men gransker hendelsen for å få avklart forløpet og lære av dette.

– Hvordan ser dere på en brann i boligkvarteret på plattformen?

– Dette er svært alvorlig, sier Wulff.

Han vet foreløpig ikke om brannen i badstuen begynte under bruk.

– Vi har drift her døgnet rundt, så det kan være den var i bruk. Det vet jeg ikke ennå. Men brannen utløste alarmen, og nødprosedyrene ble fulgt i henhold til slik de er satt opp. Ingen ble skadet og alle ble gjort rede for, sier Wulff.

Petroleumstilsynet ble varslet, og Wulff forteller at de har mobilisert alle nødvendige ressurser.

– Hva skal til for at dere kan starte opp igjen?

– Det er for tidlig å si. Nå er det viktigste at mannskapet blir tatt godt vare på og følges opp, sier Wulff.

Beredskapsvakten til Petroleumstilsynet (Ptil) ble tidlig varslet om brannen på Goliat-plattformen.

– Vi fikk varsel om brann, og vet ikke så mye mer enn at den er slukket. Alt er under kontroll. Eni har kontroll på personell om bord, sier pressekontakt Eileen Brundtland.

Petroleumstilsynet vil være tett på Eni for å få ut mer om brannen og årsaker til brannen.