-Alle riggene jeg har vært på i Maersk har vært topp moderne, men denne er en forbedret utgave, slår borer Chris Hallan fast overfor Aftenbladet.

Han har til sommeren 13 års fartstid som offshorearbeider. Nå er han en av dem som har æren med den operasjonelle testingen av verdens største oppjekkbare rigg: «Maersk Invinsible» som ligger godt synlig i Åmøyfjorden ved innseilingen til Stavanger. De tre beina er plantet på 118 meters dybde.

Chris Hallan. Foto: Jon Ingemundsen

Chris Hallan. Foto: Jon Ingemundsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satser 20 milliarder
Riggen skal ut på en femårskontrakt med Aker BP. Første jobb er brønnplugging på Valhall-feltet. Går alt etter planen er utseiling i det første værvinduet etter påskeferien, men først skal riggen gjennom omfattende operasjonell testing med operatøren Aker BP og få klarsignal fra Petroleumstilsynet gjennom en samsvarsuttalelse.

«Maersk Invincible» er på mange måter perlen i Maersk-flåten. Med denne riggen i stallen er leveringen av fire nye rigger på plass. Med en snittpris på vel 5 milliarder norske kroner, er de samlede kostnadene rundt 20 milliarder kroner.

Riggen har 180 enkeltmannslugarer. Foto: Jon Ingemundsen

Riggen har 180 enkeltmannslugarer. Foto: Jon Ingemundsen

 

Vanskelige utsikter
Som de andre riggselskapene har også Maersk Drilling Norge vært hardt prøvd. Selskapet har gått fra ni til fire rigger på norsk sokkel, og bemanningen er redusert med 500 siden januar 2015. Nå er selskapet 850 ansatte.

– Hvis vi sammenligner med mange av våre konkurrenter, er situasjonen bedre. Nå har vi en ny rigg på vei inn og får totalt fem i drift på norsk sokkel. Med det får vi korrigert situasjonen litt, og vi sikrer arbeidsplasser hos oss og leverandører. Viktig er det også at vi med denne riggen skaper ny optimisme i organisasjonen, sier Korsgaard, som forrige helg inviterte til familiedag om bord i riggen for ansatte og leverandører. 350 mennesker kom og fikk innblikk i foreldrenes eller naboens arbeidsplass.

Jakob Korsgaard. Foto: Jon Ingemundsen

Jakob Korsgaard. Foto: Jon Ingemundsen

Rederiforbundet melder også om at 25 rigger av medlemmenes rigger er i opplag, noe som er en økning på ni rigger sammenlignet med i februar i fjor. Omtrent halvparten av riggflåten er nå i opplag. Ingen store endringer ventes i opplagssituasjonen for 2017.

Når Jakob Korsgaard ser inn i krystallkula ser han ingen klare svar.

Boligkvarteret er på sju etasjer. Livbåtene henger ut som «vinger». Foto: Jon Ingemundsen

Boligkvarteret er på sju etasjer. Livbåtene henger ut som «vinger». Foto: Jon Ingemundsen

– Usikkerheten er stor, men vi ser tendenser til økt aktivitet i etterspørselen. Fra en riggkontrakt inngås går det ofte langt tid til den faktisk er i aktivitet, sier han og legger til:

– Men jeg tror ikke bunnen er nådd. Eksisterende marked er svært dårlig. Ser vi på antall riggen på norsk sokkel som snart avslutter arbeidet og går av kontrakt, er det ikke noen umiddelbare oppdrag til dem. Flere av dem havner trolig rett i opplag, noe som ikke bedrer situasjonen, påpeker Korsgaard.

Livbåtene er plassert i god avstand til riggens sider og utgjør «vingene» på riggen. Foto: Jon Ingemundsen

Livbåtene er plassert i god avstand til riggens sider og utgjør «vingene» på riggen. Foto: Jon Ingemundsen

Plugger brønner
«Maersk Invincible» skal plugge brønner for Aker BP. Nettopp brønnplugging tas ofte opp i debatten for å øke aktivitetsnivået for riggene.

– Både oljeselskapene og riggselskapene er interessert i stabile rammevilkår og forutsigbarhet. I debatten er brønnplugging trukket fram for økt riggaktivitet, men dette er det knyttet usikkerhet til. Jeg er ikke tilhenger av tvang for å bedre arbeidsmengden, men jeg etterlyser heller bedre incitamenter for at viljen til brønnplugging skal bedres, sier Korsgaard.