I mars 2009 slo Biofuel seg selv konkurs. Selskapet skulle satse på biodrivstoff i Ghana, og lå an til å få en avtale med Statoil, men så raknet alt.

En bakgrunnssjekk bestilt av oljeselskapet fra britiske Dilligence resulterte i en påstand om at Biofuel var knyttet til korrupsjon i Ghana, skriver Aftenbladet.

Bioful-saken

Biodrivstoff: Biofuel skulle satse stort på dyrking av jatropha-planten i Ghana for å bruke nøttene til produksjon av biodrivstoff.

Strid: I 2008 fikk Biofuel sterk kritikk for sine framgangsmåter i Ghana, blant annet for å ha hugget ned trær uten tillatelse og ikke ha betalt for seg. Biofuel innrømmet feil og sa de ryddet opp i forholdene med jordeiere og myndigheter.

Korrupsjonsmistanke: I februar ble det klart at Statoils detektivbyrå hadde rapportert om en mulig korrupsjonsmistanke, etter en bakgrunnssjekk. Statoil vurderte å investere i Biofuel, men valgte ikke å gjøre det. Statoil har sagt at det skyldes en totalvurdering, hvor korrupsjonsmistanken var en del. Biofuel gikk senere konkurs.

Quote A: I rapporten fra Diligence kom det fram et sitat fra et styremedlem i Perennial, hovedeier i Biofuel, som fortalte om at han, via en mellommann, hadde bestukket en myndighetsperson i Ghana. Senere ble det klart at dette sitatet, kalt Quote A, ble hevdet å stamme fra Trygve Refvem.

Kilde?: Lenge har det ikke vært kjent hvem som hadde snakket med Trygve Refvem. I Jæren tingrett i januar fortalte partner Trefor Williams at det var en italiensk frilansgransker. Han var med på bakgrunnssjekken av Biofuel, og hadde snakket med Revem tidligere.

Nei!: Trygve Refvem har avvist at han har snakket med den italienske detektiven, Paolo Fusi.

Tapte saken

Biofuel-gründerne tapte erstatningssaken mot Statoil i Jæren tingrett i januar. Oljeselskapet måtte dømmes for grov uaktsomhet for oppførselen sin og betale for det, mente de – men fikk liten støtte i Jæren tingrett.

Biofuel-gründerne anket saken til Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten har landet på at anken ikke vil bli fremmet. De tre lagdommerne finner det klart at anken ikke vil føre frem og derfor bør nektes fremmet. I avgjørelsen viser de også til at det skal mye til for å nekte en ankesak å bli fremmet, men at formålet er å stoppe de håpløse ankene.

Ikke bevise

De tre Biofuel-gründerne som saksøkte Statoil, mener at de ikke har fått mulighet til å kjøre saken sin på skikkelig måte.

Lagdommerne skriver at hvis korrupsjonspåstanden er fabrikkert av Dilligence eller den italienske detektiven som tok oppdrag for dem, kan ikke Statoil holdes ansvarlig for dette.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no.