Det skriver Aftenbladet.

Som aksjonær i Statoil vil Besteforeldrenes Klimaaksjon, med Guttorm Grundt i spissen, komme med følgende forslag til vedtak på generalforsamlingen 11. mai:

”Styret legger frem en strategi for, og konsekvensvurdering av, en full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. De innsparte investeringsmidlene forutsettes øremerket økt satsing på fornybar energi og energieffektivisering av eksisterende og vedtatte anlegg. Strategien, med konsekvensutredning, presenteres i årsrapporten for 2017/18.”

Ut av oljesand

Grundt har på vegne av besteforeldrene i flere år deltatt på Statoils generalforsamling, der han i flere år la fram aksjonærforslag om å avvikle selskapets oljesandvirksomhet i Canada.

Statoil solgte seg ut av oljesand i desember i fjor, noe besteforeldrene gir selskapets ledelse og styre honnør for.

I aksjonærforslaget kommer det fram at besteforeldrene mener at dette nedsalget, sammen med selskapets klimaveikart fram til 2030, betyr at de mener det kanskje ennå er håp.

Barentshavet

Samtidig stiller de spørsmål om Statoils planlagte økning i investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til 15-20 prosent innen 2030 er stor nok til å kompensere for klimaeffektene fra fortsatt leting etter ny olje og gass.

Greenpeace, en annen Statoil-aksjonær, er også opptatt av Statoils letevirksomhet i sitt forslag til vedtak, spesielt i Barentshavet.

Miljøorganisasjonen mener at generalforsamlingen bør stemme for at Statoil avstår fra å bore letebrønner i PL859 (Korpfjell) og PL855 (Gemini Nord).

Bakgrunnen for dette forslaget er at Greenpeace Norden, sammen med Natur og Ungdom, har stevnet den norske stat for retten for å få stanset tildelingen av oljelisenser i Barentshavet.

«Uforsvarlig»

De mener Grunnlovens paragraf 112 ble brutt da nye områder ble åpnet for olje- og gassvirksomhet i 23. konsesjonsrunde. Den såkalte miljøparagrafen slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet for framtidige generasjoner.

Søksmålet skal opp i Oslo tingrett mellom 13. og 24. november 2017.

«Mens sakens parter avventer endelig dom, vil det derfor være uforsvarlig for noe selskap å starte oljeaktivitet, uavhengig av karakter, i de aktuelle lisensområdene,» heter det i aksjonærforslaget fra Greenpeace.

Styret i Statoil anbefaler at generalforsamlingen stemmer mot begge forslagene.

Les hele saken hos Stavanger Aftenblad.