Planene for utbygging og drift av Njord og Bauge i Norskehavet ble godkjent av myndighetene i sommer.

Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo skal oppgraderes for å hente ut gjenværende ressurser på Njord- og Hyme-feltene.

– De totale investeringene på 20 milliarder kroner innebærer stor aktivitet og ringvirkninger for det norske samfunn og norsk leverandørindustri sa Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Oppussing og nytt kontrollsystem

Nå har Process Control, som er et selskap i Holta & Håland Oil & Gas, fått den gjeve kontrakten for å levere til Njord Bravo.

Selskapet er tildelt kontrakt av Njord Future-prosjektet på oppgradering av det fiskale målesystemet på lagerskipet.

Kontrakten består av oppussing av målestasjon samt levering av nytt kontrollsystem. Den innebærer også at bergensbedriften skal stå for innkjøp, engineering, ombygging samt installasjon og igangsetting av det fiskale målesystemet. Arbeidet gjennomføres i Norge.

– Viser at vi har stor tillit

– Denne kontrakten er svært viktig for Process Control, og er et gjennombrudd som totalleverandør av fiskale målesystemer til Statoil. Vi mener at kontrakten viser at vi gjennom våre leveranser av analysesystemer har stor tillit hos Statoil, sier Gunnar Alfheim, daglig leder i selskapet.

Selskapets samarbeidspartner på kontrollsystem er SGC Metering i Skottland.

Njord-feltet ligger i Norskehavet, 130 kilometer nordvest for Kristiansund og 30 kilometer vest for Draugen-feltet.