Bergen Group slapp tirsdag kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2018.

Selskapet fikk et samlet negativt driftsresultat før av- og nedskrivinger på 19 millioner kroner, etter restrukturerings- og engangskostnader på 13,5 millioner kroner.

Selskapet melder at de nå har sluttført en tidskrevende og kostnadskrevende restrukturering.

I sum er de samlede restrukturerings- og engangskostnadene for hele 2018 på 28 millioner kroner.

Dette inkluderer 21 millioner kroner i tap og avviklingskostnader knyttet til Bergen Group Services sin avdeling på Straume.

Samtidig melder selskapet at både ordrebok og den underliggende driften er vesentlig styrket.

Ordreboken var ved utgangen av 2018 275 millioner, og har økt med 80 prosent i løpet av det siste året, ifølge rapporten.

– Vi har nå ferdigstilt struktureringen og fått på plass et solid og fokusert fundament som vi tar med oss inn i den kommende sammenslåingen med Endúr Fabricom, sier konsernsjef Nils Hoff i Bergen Group i en melding.

Sammenslåingen med Endúr Fabricom sluttføres inne utgangen av neste uke, og konsernet endrer navn til Endúr ASA.