– Siden juli har vi klart å bygge en ordrebok på 100 millioner kroner inn mot havbruksnæringen. Dette segmentet forventer vi kommer til å vokse ytterligere i tiden fremover, sier konsernsjef Torgeir Nærø i en oppdateringen fra Bergen Group.

Selskapet slo seg tidligere i kvartalet sammen med oljeservice-selskapet Endùr Fabricom. Ifølge meldingen vil denne sammenslåingen sørge for en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner, og ansette til tilsammen 400 personer.

I meldingen blir sammenslåingen karakterisert som et vesentlig taktskifte.

– Vekststrategien som konsernet etablerte våren 2017 er nå i ferd med å gi resultater. Tiltakene vil gi oss et sterkt grunnlag for en sunn vekst og solid tilstedeværelse i både olje og gassmarkedet, innenfor maritim service og inn mot havbruksnæringen, fortsetter konsernsjefen.

Bergen Group

Sikter seg inn mot havbruksnæringen

Selskapet oppnådde ordrer for nærmere 100 millioner kroner for produksjon av forflåter til havbruksnæringen dette kvartalet. Seneste denne uken annonserte datterselskapet Bergen Group Sjøsterk at de hadde blitt tildelt en kontrakt av Grieg Seafood for bygging av en fôrflåte i betong.

I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet har ansatt fem nye personer i Sjøsterk-selskapet, som ble overtatt i juli i år.

Selskapets resultater for tredje kvartal er Nærø imidlertid ikke fornøyd med. Han peker på svake tall fra deler av konsernet, i kombinasjon med «høy engangskostnader og tap på et større prefabrikasjons-prosjekt». Det hele endte med et EBITDA-resultat på negative 8 millioner kroner. 

Han peker i meldingen spesielt på markedssituasjonen til Energi & Industri, også kalt prefabrikasjon. «(…) [I] inneværende kvartal vil det bli iverksatt tilpasninger med henblikk på å sikre lønnsomhet og i tråd med strategi for det sammenslåtte selskapet», heter det i meldingen.

Har tapt 30 millioner i 2018

Driftsinntektene ble totalt på 50 millioner i årets tredje kvartal. Dette tilsvarer rundt en tredjedel av årets totale omsetning, men er en nedgang på rundt 10 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Resultat før skatt endte på negative 13 millioner kroner, mot positive 800 000 i samme periode i fjor. Tilsammen i år har selskapet tapt nærmere 30 millioner før skatt.

Driftsinntekter og driftsresultat for Bergen Group ASA. Den stiplede linjen viser selskapets ambisjoner frem mot 2020. Illustrasjon: Adrian Søgnen / Sysla

Under Hordaland på børs tidligere i høst, sa konsernsjefen at selskapet må få orden i eget bo, og utvikle det til å tjene penger.

– Det krever en robust plattform med et disiplinert forhold til kostnader. For det andre må vi sitte med de rette prosjektene for selskapet, sa Nærø.

Han mener at selskapet må bryte den såkalte null-linjen i løpet av neste år, i tillegg skal selskapet ha en EBITDA på 100 millioner innen 2020.

Betydelig økning i ordrer

Ordreboken er betydelig større nå enn den var i samme periode i fjor. «Ordreboken viser en netto økning på nærmer 40 prosent», skriver selskapet. Totalt ligger det nå ordrer inne for 190 millioner kroner, mot 137 millioner i samme periode i fjor.

– Vi forventer at 4. kvartal vil gi mer synlige effekter på de ulike tiltakene som gjennom de siste kvartalene er iverksatte for å kunne trygge plattformen for lønnsom drift. Samtidig har vi klart å øke ordreboken vesentlig i forhold til samme tid i fjor, uttaler Nærø.