Torstein Tvedt Solberg, til venstre, har støtte av Geir Pollestad og Sp. Foto: Jarle Aasland

Ber Stortinget rydde opp for oljearbeidere utenfor arbeidsmiljøloven

Sammen med Senterpartiet og SV la Torstein Tvedt Solberg og Ap tirsdag et konkret forslag på bordet for Stortinget om at oljearbeidere på flerbruksfartøy skal inn under arbeidsmiljøloven.

– Litt av grunnen til at vi fremmer forslaget nå er at vi mener ministeren ikke har saken på bordet, men har lagt den i skuffen og forsøker å trenere det videre arbeidet, sier stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) til Aftenbladet.

Han mener at regjeringen og aktører som Norsk olje og gass og Rederiforbundet bagatelliserer problemstillingen og motarbeider en nødvendig avklaring i regelverket.

Sammen med Senterpartiet og SV la Torstein Tvedt Solberg og Ap tirsdag et konkret forslag på bordet for Stortinget om at oljearbeidere på flerbruksfartøy skal inn under arbeidsmiljøloven.

 Tok opp saken i 2015

Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg tok opp spørsmålet om oljearbeidere som faller utenfor arbeidsmiljøloven i en spørretime på Stortinget høsten 2015. Han ville vite om omfanget av denne virksomheten.

Petroleumstilsynet fikk frist til juni 2016 med å levere en rapport, men rapporten ble ikke ferdig før i september 2016.

Da den kom, ble den mottatt med kritikk fra oljefagforeningene Industri Energi og Safe, samt Sjømannsorganisasjonenes Fellessekretariatet. De mente at Petroleumstilsynet hadde levert en ufullstendig rapport om forholdene på flerbruksfartøy.

Anslag på 2000 – 4000

Blant annet var det ikke fastslått utfordringer med dagens system, slik som varsling, verneombud, arbeidstakermedvirkning og arbeidskontrakter. Heller ikke hvor mange oljearbeidere som arbeider på flerbruksfartøy på norsk sokkel kom fram eller hvilke flaggstater de er underlagt.

Fakta
  • Flerbruksfartøy blir ofte brukt til å jobbe med undervanns- installasjoner på norsk sokkel.
  • Skipene er ofte registret under bekvemmelighetsflagg i land som Panama eller Bahamas.
  • De maritimt ansatte om bord kommer inn under sjøfartslovgivingen, mens de som arbeider med oljerelaterte operasjoner er typisk innleid fra utenlandske bemannings- selskap.
  • Selv om de arbeider på norsk sokkel på oppdrag for norske selskap, havner de i en juridisk gråsone mellom Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet og faller utenfor norsk arbeids- miljølov, uten rettigheter, stillingsvern eller sykelønn.
Et anslag på mellom 2000 og 4000 arbeidstakere er noe som både fagforeninger og Norsk olje og gass er noenlunde enige om.

Rapporten er nå på bordet til arbeidsminister Anniken Hauglie, H. Etter et møte med ulike parter 7. februar, er det nå satt en frist for å komme med kommentarer til 23. februar, før departementet elter saken videre.

– Vi sender nå forslag om forskriftsendring for å sikre stortingsbehandling før sommeren, sier Tvedt Solberg til Aftenbladet.

– Krever politisk løsning

I forslaget følger nå Ap, Sp og SV opp det som Bull-utvalget allerede i 1989 la opp til, nemlig at petroleumsaktiviteten fra flerbruksfartøy skal inn under arbeidsmiljøloven. I forslaget ber de nå regjeringen om:

«Å vedta ny forskrift slik at arbeidsmiljølovens virkeområde for regulering og tilsyn med petroleumsaktivitet også omfatter konstruksjons- rørleggings- vedlikeholds og fjerningsaktivitet fra fartøy, som er ledd i petroleumsvirksomhet til havs.»

Politikerne ber om at loven trer i kraft senest 1. august 2017.

– Ikke lovtomt rom

Aktører som Norsk olje og gass og Rederiforbundet mener det ikke er nødvendig med en slik forskriftsendring og at det maritime regelverket ivaretar arbeidstakerne. Frontene mellom bransjeorganisasjonene og fagforeningene har til tider vært sterke.  Arbeidsminister Anniken Hauglie har tidligere presisert at det er et regelverk ssom gjelder i dag.

– Det finnes ikke noe lovtomt rom og flerbruksfartøy er ikke noe nytt, selv om det har økt i omfang de siste årene, har Hauglie tidligere sagt til Stavanger Aftenblad.

– Må sikre arbeidsforholdene

Nettopp de steile frontene i saken gjør at Tvedt Solberg bare ser en politisk løsning på problemet.

– Framover blir det bare viktigere å sikre ryddige og gode arbeidsforhold på sokkelen, presset på å kutte kostnader kan ikke gå på bekostning av sikkerheten. Det dreier seg tross alt om installasjoner som skaffer Norge milliardinntekter.

– Når teknologien utvikler seg og flerbruksfartøy blir mer avanserte og overtar kompliserte arbeidsoppgaver, må lovverket følge etter, sier Tvedt Solberg.