Parat Halvorsen i Vest-Agder har sikret seg kontrakt med Songa Offshore for installering av eksosvarmegjenvinning.

Flekkefjord-selskapet skal levere og installere komplett system for eksosvarmegjenvinning på Songas fire nye flyterigger.

– På grunn av prosjektets størrelse så vil bedriften gjøre en midlertidig oppbemanning både på teknisk avdeling og i vår montasje- og serviceavdeling. Vi jobber parallelt med flere lignende oppdrag og håper at dette kan bli en vekstplattform for bedriften i årene fremover, skriver Parat Halvorsen i en pressemelding.

Totalt dreier det seg om 24 spesialdesignede lavvekts eksoskjeler som hver har kapasitet til å gjenvinne opp til 1400 kw med varme fra motorens eksos. I tillegg inkluderer kontrakten røropplegg og styring, instrumentering og en full oppgradering av HVAC-styresystem.

Ifølge pressemeldingen ventes det at Songa etter installeringen av systemene kan årlig redusere sine utslipp med over 45.000 tonn CO2 og nærmere 760 tonn NOx.