Beerenberg har signert en avtale med Aker Solutions for ISO-tjenester i forbindelse med hook-up kontrakt på Johan Sverdrup, skriver Petro.no.

Arbeidsomfanget vil inkludere oppgaver som stillas, tilkomstteknikk, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolering, arkitekt og andre tilhørende tjenester.

– Vi er svært tilfreds med at Aker Solutions har valgt Beerenberg som samarbeidspartner for dette prosjektet, konsernsjef Morten Walde i Beerenberg.

– Beerenberg har god erfaring med å jobbe under valgte gjennomføringsmodell for prosjektet og ser frem til å kunne bidra med vår kompetanse og kapasitet for at dette skal bli et vellykket prosjekt. Dette er et veldig spennende og krevende prosjekt, og kan potensielt involvere alle Beerenbergs tjenester. Tildelingen er en bekreftelse på vår konkurranseevne i dagens krevende marked.

Engineering og planleggingsarbeidet vil pågå integrert med oppdragsgiverne i Stavanger og vil starte innen kort tid. Selve offshore hook-up-fasen er planlagt gjennomført i 2018 og 2019.