– Dette er et prestisjeprosjekt både regionalt og nasjonalt, som det betyr svært mye for oss i Beerenberg å være en del av, sier Nils Halvor Berge som er konserndirektør for nybygg og modifikasjoner i Beerenberg.

Arbeidet som selskapet skal gjøre på Johan Sverdrup P2 topside-prosjekt inkluderer stillas, overflatebehandling, passiv brannbeskyttelse, isolasjon og arkitetarbeid.

Intensjonsavtalen har en foreløpig beregnet verdi på 250 millioner kroner.

– En krevende tilbudsprosess

Arbeidet skal foregå fra juli 2019 og vare frem til desember 2021. Planleggingen skal starte veldig snart, mens hovedaktiviteten vil foregå i årene 2020 og 2021.

Berge mener selskapets kompetanse er styrket gjennom tidligere nasjonale og internasjonale kontrakter. Dette har bidratt til å gi selskapet en betydelig kompetanse på Johan Sverdrup, skriver selskapet.

– Det har vært en krevende tilbudsprosess, som samtidig har vært preget av en god og konstruktiv dialog med Aibel. Dette vil vi nå ta med oss inn i gjennomføringen av Johan Sverdrup P2 Topside-prosjektet, sier  Berge.