Administrerende direktør Richard Derek Ward (50 år) mottok ca 4,5 millioner kroner i vanlig lønn fra Baker Hughes Norge AS i 2017. Lønnen var for de sju månedene han var toppsjef der i fjor, fram til 31.juli, skriver Aftenbladet.

Den datoen fusjonerte morselskapet Baker Hughes Inc. med giganten GE Oil & Gas og ble til Baker Hughes a GE company (BHGE).

Fallskjermer

Dermed kunne sjefene i Baker Hughes Inc. innkassere sine gylne fallskjermer, og i Richard Ward sitt tilfelle dreide det seg om totalt 35,3 millioner kroner. Beløpet står bokført som «Annen godtgjørelse» i notene til Baker Hughes Norge sin årsmelding for 2017.

Kommunikasjonssjef for BHGE i Norge, Ivar Simensen, bekrefter at dette beløpet er aksjeopsjoner som ble utløst på grunn av sammenslåingen.

Selskapet som Richard Ward ledet i fjor fikk et underskudd på en halv milliard kroner, eller nøyaktig 500.122.048 kroner.

Richard Ward, som tiltrådte i Norge i mai 2016, sluttet som Norges-sjef og fikk jobb i konsernledelsen i det fusjonerte selskapet i Houston, Texas. Der har han nå tittelen «Vice President, Strategy, Marketing & Fullstream».

I Norge ble han etterfulgt av dagens direktør, Christopher Wyn Jones.

Mange hundre medarbeidere er blitt tvunget til å slutte i Baker Hughes Norge i årene etter oljeprisfallet. I juli i 2014 besluttet selskapet å si opp mer enn 10 prosent av arbeidsstokken, som da var på 1400.

Etter fusjonen med GE Oil & Gas er det i dag ca 2000 ansatte i Norge.

Baker Hughes opererer innenfor boring, evaluering, komplettering og produksjon.

Info til børsen

Hvordan de gylne fallskjermene fungerte i Baker Hughes, og hvem som hadde rett på dem, kommer fram i dokumenter hos de amerikanske børs-myndighetene Securities and Exchange Commission (SEC). Amerikanske børsnoterte selskaper må gi slik informasjon til børsen og sine aksjonærer.

Baker Hughes Inc, altså morselskapet til Baker Hughes Norge AS i Tananger, hadde helt siden november 2014 vært i en fusjons-prosess med den andre giganten innen oljeservice, Halliburton Company. Halliburton var overtakende selskap, og skulle kontrollere den fusjonerte giganten etterpå.

Smågutt i forhold

Selv om Richard Ward fikk godt betalt under sitt korte opphold i Norge, blir han en smågutt i forhold til sjefen sin i konsernet, Martin S. Craighead (født 1960). Craighead ble konsernsjef i Baker Hughes Inc. i 2010 og dessuten styreleder i 2013. Dermed hadde han god kontroll med bonusordningene i selskapet.

Det resulterte i at han innkasserte vanvittige 41 millioner dollar – 345 millioner kroner etter dagens kurs – da han sluttet i selskapet ved fusjonen i juli i fjor.