Arbeidet skal skje med riggen WilPheonix, og starter 1. september. Kontrakten omfatter 18 brønner på britisk sokkel.

I tillegg rommer avtalen opsjoner på 8 brønner til.

Kontraktsverdien for de 18 brønnene er på 38,3 millioner dollar, drøye 315 millioner kroner etter dagens kurs.

Awilhelmsen er største aksjonær i Awilco Drilling PLC.