1. Hvem streiker?

  • Fagforbundet Safe tok ut 669 medlemmer i streik natt til 10. juli.  Natt til 16. juli ble streiken trappet opp. Nå streiker totalt 1550 medarbeidere på 28 installasjoner. De streikende jobber hovedsakelig på flyttbare rigger, men noen arbeider også innen boreservice og forpleining på faste installasjoner. De andre fagforeningene, Industri Energi og DSO, har allerede skrevet under på tilsvarende oppgjør.

2. Hvem er motpart?

  • Norges Rederiforbund er bransjeorganisasjon for riggselskapene og motpart i konflikten. Jakob Korsgaard leder forhandlingsutvalget på vegne av Rederiforbundet. Han er til daglig administrerende direktør i riggselskapet Maersk Drilling Norge.

3. Hva står konflikten om?

4. Er det håp om snarlig løsning?

  • Konflikten virker foreløpig ganske låst. Det har ikke vært dialog mellom partene siden streiken brøt ut. Safe sier Rederiforbundet må “ta til vett” og er forberedt på langvarig konflikt. Forhandlingsleder Korsgaard fra Rederiforbundet sier på sin side at han håper Safe “kommer til fornuft”. Han mener fagforbundet opptrer uansvarlig, og viser til at bransjen har vært gjennom en alvorlig krise. Rederiforbundet har også sagt at det vil vurdere lockout for å presse Safe, noe som vil eskalere konflikten. Samtidig skal man huske på at en slik konflikt også er et spill mellom partene. Trolig er begge interessert i at det kommer på plass en løsning.

5. Hvor lenge kan en streik vare?

  • I utgangspunktet kan den vare lenge. En tilsvarende riggstreik i 2004 varte i nesten fem måneder. Ifølge Fafo-forsker Kristine Nergaard er det en av de lengste arbeidskonfliktene av en viss betydning vi har hatt i Norge.

6. Hvor mange installasjoner er rammet?

  • Totalt er 28 installasjoner rammet av streiken etter opptrappingen.

7. Hva er følgene for produksjonen på norsk sokkel?

8. Hva er Equinors, sokkelens klart største aktør, rolle?

  • Selskapet er ikke part i konflikten og har ingen ansatte i streik, men en rekke av de berørte installasjonene er på jobb for selskapet. Konflikten rammer imidlertid foreløpig ikke selskapets produksjon, og har ifølge pressekontakt Eskil Eriksen så langt ikke alvorlige følger for framdriften på prosjektene.

9. Når var det sist streik på norsk sokkel?

10: Kan konflikten bli løst ved tvungen lønnsnemnd?

  • Det virker foreløpig usannsynlig. Det skjer kun dersom det er fare for liv, helse og sikkerhet, eller at konflikten truer helt vitale samfunnsinteresser. Siden produksjonen på norsk sokkel er rammet i liten grad, er de direkte økonomiske konsekvensene begrensede. Da en streik i 2012 rammet operatørselskapene, og dermed produksjonen, ble tvisten løst ved lønnsnemnd.

Les også: Oljestreiken fortsetter – 1550 offshorearbeidere kan være i streik etter helgen