De åtte energiselskapene har i en felles prinsippavtale forpliktet seg til å redusere metanutslipp ytterligere fra innen naturgassanleggene de operere over hele verden.

Skal oppmuntre andre

BP, Eni, ExxonMobil, Repsol, Shell, Statoil, Total og Wintershall er også enige om å oppmuntre andre på tvers av naturgassverdikjeden – fra produksjon til sluttbrukere – til å gjøre det samme.

De prinsipielle retningslinjene fokuserer på kontinuerlig reduksjon av metanutslipp, forbedre ytelsen på tvers av gassverdikkjedene, forbedre nøyaktigheten av metanutslipp, snakke opp reguleringer for metanutslipp og øke åpenhet.

Retningslinjene er utviklet av Det internasjonale energibyrået (IEA), sammen den internasjonale gassunionen og en rekke internasjonale miljøforetak.

Kutte metanutslipp

For energiselskapene er forpliktelsen en del av den globale energibransjens innsats for å sikre at naturgass kan fortsette å ha en nøkkelrolle for å møte fremtidig energibehov, samtidig som at klimaendringene skal håndteres. Siden naturgass hovedsakelig består av metan, en kraftig drivhusgass, vil naturgassens rolle i overgangen til en lavkarbon-fremtid påvirkes av i hvilken utstrekning metanutslippene reduseres.

En ny studie omtalt i The Guardian viser at metanutslippene fra olje- og gassproduksjon i Canada er trolig 25-50 prosent høyere enn tidligere antatt.

På norsk sokkel har Statoil hatt konkrete mål om å redusere CO2-utslippene. I september i år hadde selskapet allerede nådd klimamålet for 2020 to år før gjennom 228 ulike kutt.