Med en estimert kontraktsverdi på seks milliarder kroner lander Archer en fire års kontrakt for boretjenester i sørlige Argentina av det PanAmerican Energy.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

– Vår nye avtale i Argentina for landboring er estimert til seks milliarder norske kroner og strekker seg over fire år. Dette er en gledens dag for Archer i Argentina. Denne kontrakten gir oss et godt fundament fremover, men aktivitet vil fortsatt være avhengig av oljepris og hvor godt vi leverer, uttaler finansidirektør Dag Skindlo i Archer.

Kontrakten vil starte umiddelbart og vare over en periode på fire år frem til mai 2021 med bore- og serviceriggaktivitet i Cerro Dragon-feltet i Golfo San Jorge-bassenget i sørlige Argentina.

Snudd skuten

I mars varslet boreselskapet omfattende refinansiering av gjelden og gjennomførte en rettet emisjon på 100 millioner dollar for å hente inn kapital.

– Vi har lykkes med å snu skuten og leverer en positiv kontantstrøm i et krevende marked. Vi har sikret oss handlingsfrihet til 2020, med tilstrekkelig med cash til å støtte selskapene våre til markedene bedrer seg. I tillegg er vi godt posisjonert i de mest attraktive segmentene som ventes å være blant de først som nyter godt av en styrkning i markedet, herunder det rasktvoksende onshore-markedet i USA, sier Skindlo. 

175 millioner årlig

I Sør-Amerika kan det argentinske oljeselskapet i den nye kontrakten justere aktivitetsnivået opp eller ned over kontraktsperioden. Archer belønnes også hvis det oppnås gitte driftsmål.

PanAmerican mulighet til å forlenge kontrakten ytterligere to år, og de årlige inntektene fra kontrakten utgjør over 175 millioner dollar. Det er Archers datterselskap DLS Argentina Ltd. Surcusal som får jobben.

– Archer har en robust portefølje av selskaper med en betydelig operasjonell gearing, men som krever lite kapital. Det gjør det mulig å vokse raskt og lønnsomt. Vår nye strategi åpner for en strategisk tilnærming for alle selskapene våre, hvor vi kan benytte alle tilgjengelige verktøy, organiske og strukturelle, som maksimerer verdiene for aksjonærene.