Oljeservicebedriften Apply Sørco fikk store problemer under oljekrisen. Fra 2014 til 2016 falt inntektene med 37 prosent, og på tre år var det samlede underskuddet nesten 300 millioner kroner. 250 medarbeidere måtte gå.

Men nå har bedriften fått hodet over vannet igjen og vel så det. I 2017 ble det overskudd for første gang på fire år, og i fjor fortsatte oppturen.

Fakta

Apply Sørco

  • Leverer vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til oljenæringen.
  • Etablert i 1979 og feirer 40-årsjubileum i år
  • Hovedkontor på Forus.
  • Har også kontorer i Bergen, Hammerfest og Polen, samt offshoremedarbeidere.
  • Totalt om lag 1200 ansatte, hvorav 390 i Stavanger, 190 i Bergen og 345 offshore.
  • Heleid av Hitecvision.

Omsetningen endte på 1,7 milliarder kroner – nesten 400 millioner mer enn året før og de høyeste inntektene selskapet noensinne har hatt.

– Det er ingen tvil om at det ser mye lysere ut. Aktiviteten har tatt seg kraftig opp. I år regner vi met at omsetningen bikker to milliarder, sier administrerende direktør Karsten Gudmundset.

Kostnader på vei opp

På bunnlinjen ble overskuddet 72 millioner kroner før skatt. Det var mer enn dobbelt så bra som 33 millioner året før, men fortsatt langt unna nivåene på toppen.

– Vi må fortsatt jobbe for å bedre lønnsomheten. Det handler mer om å finne mer effektive arbeidsmåter enn å kutte kostnader, sier Gudmundset.

I fjor satt bedriften igjen med drøyt fire kroner for hver hundrelapp som kom inn i kassen. I 2008 var tilsvarende tall nesten 13 kroner.

– Vi ser nok aldri slike tall igjen, sier Gudmundset.

Han er ikke så sikker på at det er ønskelig heller. For var ikke nettopp de enorme overskuddene en av grunnene til at kostnadene skjøt i været og sendte bransjen ut i krise da oljeprisen falt?

I dag snakker hele industrien om hvor viktig det er å unngå en ny kostnadsspiral når det nå går bedre. Gudmundset ser tegn til at det er i ferd med å skje, og det bekymrer ham.

– Blant annet er konsulent- og lønnskostnadene på vei opp. De ansatte skal ha sin del av kaken når pilene peker oppover etter en vanskelig periode, men vi må holde oss på matta nå. Det er et felles ansvar for industrien å holde kostnadene nede, og dette er et tema når jeg snakker med kunder og kolleger i andre virksomheter, sier han.

Mange unge inn

Med langt høyere aktivitet ble det også behov for flere hender i fjor. I løpet av året ansatte Apply Sørco hele 350 nye medarbeidere, fordelt på alle kontorene og offshorevirksomheten. Rundt 50 av dem var nyutdannede.

– Det er veldig gledelig. Under krisen var det først og fremst de unge som forsvant ut, og derfor er det bra for balansen å få inn mange nyutdannede. De tilfører også mye nødvendig og oppdatert kunnskap, spesielt når det gjelder digitalisering, sier Gudmundset.

Han viser til at selskapet satser betydelig på digital utvikling – blant annet leverte de nylig alle operasjonsmanualene til oljegiganten Johan Sverdrup som en app. Også internt jobbes det for å fjerne papirdokumentasjon.

Det er i dag mye snakk om at oljebransjen har fått et dårlig omdømme blant de unge på grunn av krise og klima.

– Derfor fryktet jeg at det kunne bli vanskelig å rekruttere. Men det var overraskende stor interesse, sier Gudmundset.

– Hvordan overbeviser du dem om at oljeindustrien kan tilby trygge arbeidsplasser?

– Jeg viser blant annet til at vi nå har mange langsiktige kontrakter og at vi er godt posisjonert for å få enda flere. Samtidig peker jeg på at det nå er optimisme i hele bransjen.

Ordreboken er nå verdt ni milliarder kroner, også det rekordhøyt.

– Det er noe av årsaken til at jeg er trygg på at vi framover kan bygge oss videre opp, sier Gudmundset.

Også i år regner han med å ansette mange nye.

– Men det blir nok ikke så stor økning som i fjor, sier Gudmundset.

Til salgs

Apply Sørco er heleid av Hitecvision. Oppkjøpsfondet har vanligvis en tidshorisont på mellom fem og syv år for sine investeringer, men har eid Apply Sørco helt siden 2007. Krisen gjorde det vanskeligere å selge oljebedrifter for gode penger. Men nå har eierne varslet at et salg nærmer seg.

– Ambisjonen er at det skal skje relativt raskt. Sannsynligvis blir det før utgangen av 2020, sier Gudmundset, som understreker at Hitecvision har vært en god og tålmodig eier, og en viktig grunn til at bedriften kom seg gjennom nedturen.

– Hva vil være en god eier for Apply Sørco?

– Noen som forstår industrien og ønsker like sterkt som oss å utvikle selskapet videre. Det kan både være en industriell og finansiell aktør, sier Gudmundset.

De siste årene har oljeindustrien vært preget av store svingninger. Hva var det viktigste som skjedde i bransjen i året som gikk? Og hva kommer til å prege oljeåret 2019? Hvordan blir aktiviteten? Hvor sterk er optimismen? Kommer bransjen til å lære av gamle feil? Dette er tema i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av: