Det 18. mai i år mottok Stavanger tingrett en stevning fra konkursboet etter Bergen Group Hanøytangen.

Bostyrer Gunnar A. Haahjem, partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch, saksøker Apply Rig & Modules for å ha løpt fra ansvaret sitt, etter at samarbeidet mellom de to partene endte i økonomisk katastrofe for drøye tre år siden.

– Dette er en komplisert sak som sikkert vil gå over lang tid. Vi er såvidt kommet i gang, sier bobestyrer Haahjem.

Millionsluk

Partene står cirka 100 millioner kroner fra hverandre.

Apply mener å ha et dividendekrav på drøye 27 millioner kroner i konkursboet. Haahjem på sin side avviser kravet, og mener Apply skylder boet, og dermed de øvrige kreditorene, cirka 75 millioner kroner.

– Kjernen i dette er at man fikk et reelt underskudd på Borgland Dolphin-prosjektet på anslagsvis 200 millioner kroner. Etter kontrakten skal Apply være med å dekke 37,5 prosent av det. Så mener de av en rekke grunner at de ikke er forpliktet til å dekke noe, sier bostyrer Haahjem, som ikke ønsker å kommentere saken utover det.

Les også: Hitec Vision deler opp Apply og går inn med 400 friske millioner

Ble partnere

Bakgrunnen for saken er oppgraderingen og klassingen av leteriggen Borgland Dolphin for tre og et halvt år siden.

Fred. Olsen Energy, som eier den nå over 40 år gamle riggen, gikk ut i markedet for å hente inn tilbud på milliardkontrakten.

Jobben gikk til Bergen Group Hanøytangen (BGHT), som skulle vise verden hva de kunne få til i Nord Europas største tørrdokk, på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen.

Les også: Fred. Olsen Energy dømt til å betale 60 mill. til konkursbo

Med seg på gigantprosjektet, som endte på 1,3 milliarder kroner, fikk de Stavanger-selskapet Apply Rig & Modules, som skulle ta en drøy tredjedel av risikoen i prosjektet.

Gikk dundrende konkurs

Samarbeidspartnerne så for seg at de skulle dele en pen gevinst etter endt oppdrag.

Det ble det aldri noe av. Arbeidene var mer omfattende enn de hadde sett for seg.

Det som skulle bli 71 dager i tørrdokk, ble til 129, og imens rant pengene ut.

Fasit for prosjektet ble underskudd på om lag 200 millioner kroner. Bergen Group Hanøytangen gikk dundrende konkurs som en direkte følge av overskridelsene.

Partnerskap ender i retten

Konkursen er ennå ikke ferdig behandlet, nesten tre år etter at Bergen Group kastet kortene.

Drøye 95 millioner gjenstår i såkalte bestridte krav. Det vil si at selskaper som var underleverandører i prosjektet mener å ha krav på disse pengene, mens bostyreren er uenig.

Les også: Bergen Group-sjefen ble frikjent på alle punkter. Nå ankes dommen.

Der uenigheten er størst, er nettopp mellom konkursboet etter BGHT og Apply Rig & Modules, samarbeidsparteneren i prosjektet.

Møtes 4. juli

– Det dreier seg om et påstått pengekrav, som vi bestrider, sier advokat Fredrik Bie i firmaet Hammervoll Pind, som representerer Apply Rig & Modules i denne saken.

Han vil ikke uttale seg ytterligere før han har fått snakket med sin klient.

Styreleder Karsten Andre Gudmundset i Apply Rig & Modules skriver i en tekstmelding til Sysla at verken han eller noen andre i selskapet kan kommentere denne saken nå.

I dag, 4. juli er det berammet møte mellom partene, hvor planen for den videre rettsprosessen blir lagt.