Etter måneder med hemmelighold om hva som konkret ligger i oljeservice-gigantens planer på Askøy utenfor Bergen, letter nå Schlumberger litt på sløret.

Fakta

Schlumberger

  • Verdensledende fransk-amerikansk oljeserviceselskap.
  • Ledet av nordmannen Pål Kibsgaard.
  • Utfører oppdrag i mer enn 85 land, og har nærmere 100 000 ansatte.
  • Planlegger flytting av flere arbeidsplasser til Horsøy i Askøy kommune utenfor Bergen.
– Hvis alt klaffer, ser vi på muligheten for å etablere opp til flere hundre arbeidsplasser i dette området på sikt. Om det blir blir null eller flere hundre, avhenger imidlertid av kontrakts- og søknadsprosesser de neste månedene, sier Atle Nottveit, Skandinavia-sjef i Schlumberger til Sysla.

Schlumberger ønsker også å åpne opp for at andre samarbeidspartnere kan etablere seg i området.

– Å fortsette arbeidet med å få opp lønnsomheten på norsk sokkel, krever tettere og bedre samarbeid mellom leverandører, underleverandører og partnere. Vi har en unik mulighet her på Horsøy å få dette til, mener han.

Tror på avklaring før sommeren
Sysla treffer ham sammen med Nils Arne Sølvik, president i Schlumberger-eide One Subsea. De to deltar på Askøy kommunes næringslivskonferanse, som tirsdag ble avholdt i Framos lokaler på Florvåg.

– Vi planlegger å flytte deler av den eksisterende virksomheten vår, både uten- og innenlands, til Askøy. I tillegg ønsker vi å etablere helt nye arbeidsplasser, forteller Sølvik.

Nils Arne Sølvik.

Selv om verken Sølvik eller Nottveit vil tallfeste hvor mange jobber satsingen vil tilføre næringen, er det liten tvil om at selskapene er klare for å rekruttere. Og det snarlig.

– De fleste beslutningene som må tas internt før vi kan gå ut med et spesifikt tall vil være tatt før sommeren. Det vil være mange spennende og utfordrende stillinger innen olje og gass industrien i lang tid fremover, sier Nottveit.

Vil hente hjem jobbene
Satsingen gleder naturlig nok Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap). Uavhengig av hvilket antall jobber satsingen vil resultere i, tror han Schlumbergers tydelige tilstedeværelse vil kunne gi ringvirkninger.

– Vi har sett flere ganger at store selskaper kan dra med seg andre. Det at Schlumberger er så tydelige på at de ønsker å satse i Askøy kommune er selvsagt fantastisk nytt for kommunen, sier han.

Som de fleste andre selskaper i næringen, har Schlumberger gått gjennom flere kuttrunder de siste årene. Askøy-ordføreren tror satsingen vil bidra til å «hente hjem» noen av jobbene som i dag blir gitt til utenlandske selskaper.

– Det ligger store muligheter i dette for kommunens del. Derfor har vi gjort det vi kan for å legge forholdene til rette, sier Askøy-ordføreren.

Flere stillingsutlysninger rundt hjørnet
God krankapasitet, nærhet til Nordsjøen og allerede utbygd infrastruktur er Schlumberger-sjefens oppsummering av hva som gjør Horsøy til en lokalitet verdt å satse på. I tillegg, sier Nottveit, finnes det et stort fortrinn på Vestlandet:

– Det er for tiden veldig god tilgang på arbeidskraft i regionen. Vi har allerede utlyst noen stillinger i år, og opplever alltid stor interesse. Når samarbeidet med lokale og regionale myndigheter er godt, går denne typen rekrutteringsprosesser raskere, sier Atle Nottveit.