Produksjon av olje fra tette bergarter – såkalt skiferolje – i USA har bidratt både til fallende oljepris og amerikansk oljerekord. Med bruk av vann under høyt trykk og kjemikalier har selskapene kunne produsere store mengder olje, men nå øker presset mot dem. Selv med en oljepris rundt 70 dollar, varsler flere skiferoljeselskap likevel at de vil nedbemanne, skriver Reuters.

Forklaringen er at flere år med høye investeringer har gått utover utbytte til investorene. De krever nå å få sitt: Mer utbytte framfor mer produksjon.

Pioneer Natural Resouces er en av de største produsentene i området som kalles Permian-bassenget vest i Texas og New Mexico. Ikke siden 1998 har selskapet nedbemannet, men nå varsler det kutt i antall ansatte. Hvor mange av de 3200 som må gå, vil ikke Pioneer opplyse, skriver Reuters. Men ansatte har uttalt at det er snakk om rundt 300 personer, eller nesten ti prosent av antall ansatte.

Pioneer vil tilby sluttpakker.

Et annet selskap, Laredo Petroleum, har opplyst at det planlegger å kutte rundt 20 prosent av sine 340 ansatte. Det vil spare selskapet for rundt 30 millioner dollar årlige.

Den amerikanske skiferoljen er tema i den aller første episoden av «Det vi lever av» – Syslas podkast om næringsliv. Her treffer du Thina Saltvedt, analytiker i Nordea Markets, og Linda Nøstbakken, prorektor og professor i ressursøkonomi ved Norges Handelshøyskole. Hør episoden her: