Varigheten i kontraktens går over fem år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år, skriver Altus Intervention i en pressemelding.

Kontrakten styrker selskapet, som er ett av Qinterra-konsernets datterselskap, sitt engasjement på den danske kontinentalsokkelen. Brønnintervensjonsselskapet har tidligere levert brønntraktortjenester og integrerte løsninger for produksjonsoptimalisering til Maersk Oil, men den nye kontrakten utvider arbeidsomfanget.

Administrerende direktør, Tor Albert Ersdal, sier kontrakten er en av de største Wireline-kontraktene i Danmark, og en av de større kontraktene i Nordsjøen.

– Den aktualiserer og styrker Altus Intervention sin posisjon som foretrukket leverandør av kostnadseffektive brønnintervensjonsteknologier, sier Ersdal i pressemeldingen.

Åge Landro, administrerende direktør i Qinterra Technologies, Qinterra-konsernets andre datterselskap, legger til at avtalen er betydelig på flere områder.

– Kontrakten bidrar sterkt til vår vekst i det danske markedet og vi vurderer nå vårt engasjement for å investere i regionen med nye anlegg, utstyr og nyansettelser. Vi er stolte for at Maersk Oil har vist oss denne tilliten og ser fram til å videreutvikle vårt nære samarbeid denne nøkkelkunden, sier Landro.