Det er Aker BP som står for mesteparten av økningen. Oljeselskapet har økt med 13,5 milliarder kroner de tre siste månedene. 647 millioner av dem var utbytte.

Økningen i Ocean Yield og Aker Solutions er på henholdsvis 0,6 og 0,4 milliarder kroner, mens Kværner har hatt en liten økning.

Samtidig steg Aker-aksjen med 42,4 prosent, som svarer til en økning på 8 prosent på hovedindeksen på Oslo Børs.

Ved årsskiftet var verdiene i konsernet beregnet til 41,7 milliarder kroner.