Prisen ble utdelt under SPE (Society of Petroleum Engineers) Stavangers tradisjonelle BBQ-arrangement, skriver Stavanger Aftenblad.

Juryen begrunnet årets tildeling av prisen med at Hersvik gjennom sitt arbeid og mange verv har bidratt som tilrettelegger og brobygger mellom næringsliv og akademia innen petroleumsindustrien i Norge.

«I en tid preget av kostnadsreduksjoner og reaktivitet har Hersvik som leder for Aker BP gått mot strømmen. Gjennom innovasjon og handlekraft har han bidratt til å utvikle Det norske oljeselskap til å bli et norsk, uavhengig og konkurransedyktig selskap med en engen og vellykket strategi for utbygging og drift på norsk sokkel – uten å kopiere andre», uttaler juryen.