Aker BP slapp fredag sin rapport for andre kvartal av 2017. Der kommer det frem at selskapets inntekter har mer enn doblet seg fra 256 millioner dollar til 595 millioner dollar, eller knappe fem milliarder norske kroner etter dagens kurs, sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i år har inntektene samlet vært på drøye 1,2 milliarder dollar – nær en tredobling sammenlignet med de seks første månedene av 2016.

Resultatene kommer etter en produksjon på over 142.000 fat olje daglig i løpet av perioden. I andre kvartal i 2016 var produksjonen nede i 62.000 fat.

Den viktigste årsaken til den sterke veksten er at Det norske i fjor fusjonerte med BP Norge og ble Aker BP. Tallene for andre kvartal 2016 gjelder kun Det norskes virksomhet i den perioden. Det norske og BP hadde omtrent like stor produksjon på norsk sokkel før sammenslåingen.

– Solid

Resultatet for selskapet før avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) ligger i andre kvartal på 395 millioner dollar, 220 millioner bedre enn samme periode i fjor.

– Aker BP fortsatte å levere solid i andre kvartal med stabil drift, effektiv boring og utviklingsprosjekter som går i henhold til planen. Selskapet fortsetter å bygge på et sterkt grunnlag for videre verdiskaping, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik.

Netto resultat endte på 60 millioner dollar, kontra 6 i andre kvartal i fjor.

Tall i millioner dollar2. kvartal 20172. kvartal 2016Endring i prosent
Inntekter595256232
Driftsresultat før avskrivninger (ebitda)395175226
Resultat før skatt12745282

Offensiv fortsettelse

Torsdag ble det klart at Aker BP får fortsette sin offensiv på sokkelen, da Petroleumstilsynet ga sitt ja til å bore to nye letebrønner. Prospektet har fått navnet Hyrokkin, og ligger nord for Alvheim i Nordsjøen.

Aker BP meldte i vår om en kraftig økning i produksjonen i første kvartal. Produksjonen i årets tre første måneder lå på 145.300 fat per dag, sammenlignet med 126.500 fat per dag i fjerde kvartal i fjor.