Alliansen «Asset Integrity Alliance» består av Aker BP, Kaefer, Prezioso Linjebygg og Force Technology, melder oljeselskapet i en pressemelding.

Samarbeidet omfatter tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester (ISO) og tilkomstteknikk.

Rammekontraktene som er grunnlag for allianseavtalen har varighet til 2025. Aker BP vil ikke ut med detaljer om pengebeløpene i avtalen.

– Dette kommenterer vi ikke i detalj. Men poenget er at alliansen omfatter aktivitet på alle de fem feltsentrene vi er operatør for, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP til Aftenbladet.

Å inngå allianser er en sentral del av selskapets strategi, forteller han.

– Den store gevinsten oppnår vi ved å jobbe som ett team. I det ligger at alle kommer inn i en jobb med sin kompetanse og har samme mål uavhengig av hvilket selskap en jobber for. Det betyr at dersom oppgaven eller prosjektet går bedre enn planlagt og budsjettert, så deler selskapene fortjenesten. Og motsatt må alle være med å dekke underskuddet dersom det blir overskridelser, forklarer Faret.

Den fjerde Aker BP-alliansen

I et mer tradisjonelt samarbeid kan leverandører se andre gevinster enn det som er hovedoppgaven eller målet til operatøren.

– De kan for eksempel tjene på at prosjektet tar lenger tid eller blir mer omfattende enn opprinnelig planlagt, sier Faret.

Avtalen som Aker Bp inngikk med de tre driftsselskapene 8. mai er den fjerde i rekken. Tidligere har Aker BP inngått allianser innen boring og brønn, subsea og såkalt topside (plattform).

– Dette er den første alliansen som driftsorganisasjonen i Aker BP inngår. Dette er helt i tråd med Aker BPs strategi om å restrukturere verdikjeden gjennom langsiktige rammeavtaler og allianser, sier konstituert driftsdirektør i Aker BP, Svein Jakob Liknes.

«Aker BP har mål om å planlegge og gjennomføre driften av Aker BP-opererte felt på en sikker og kostnadseffektiv måte. Selskapet har derfor en ambisjon om å øke produktiviteten, kvaliteten, flyt- og tidseffektiviteten i den totale verdikjeden», skriver selskapet i en pressemelding.

En forutsetning for alle allianser med Aker BP er en rammeavtale som har vært i markedet og er vunnet i konkurranse.

– Alliansepartnerne skal samarbeide helt integrert i én organisasjon under én ledelse. Vi er ikke en juridisk enhet, men er gjensidig forpliktet av en overbyggende allianseavtale der vi skal jobbe til fordel for alle, sier Liknes.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Kaefer Energy er godt fornøyd med den nye driftsalliansen med Aker BP. Her er administrerende direktør Bård Bjørshol (t.v.) i produksjonslokalene sammen med Sigve Aabø, direktør for forretningsutvikling. Foto: JON INGEMUNDSEN

– Bedre kapasitetsutnyttelse

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy er godt fornøyd med den nye driftsalliansen mellom selskapene som driver vedlikeholdsarbeid for Aker BP.

-Vi går inn i et fellesskap der vi planlegger alle operasjonene sammen og jobber helt integrert med hverandre. Dette gjør at vi får en mye mer sømløs gjennomføring, og vi unngår at noen tenker mest på sitt, uten å ta helheten i betraktning. Vi kan her utnytte kapasiteten til personellet som er til stede fra alle parter i alliansen på en mye bedre måte når de tradisjonelle ansvarsområder og skillene mellom selskapene ikke eksisterer, sier Bjørshol.

Rent pengemessig forklarer Bjørshol at det er etablert en insentivmekanisme i avtalen. Partene kan oppnå økt inntjening eller redusert inntekt avhengig av effektiviteten alliansen sammen oppnår på de forskjellige vedlikeholdsoppdragene. Dersom en jobb er planlagt til 100 arbeidstimer, men det bare brukes 900, gir det seg økonomisk utslag til fordel for leverandørene.

Les hele saken hos Aftenbladet.