Aker BP, operatør for utvinningstillatelse 150 B, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-11 S.

På et havdyp på 122 meter har riggen Transocean Arctic sjekket brønnen. Etter å ha bli blitt klassifisert som tørr, er brønnen nå permanent plugget og forlatt.

Det skriver Oljedirektoratet i en melding.

Påvise petroleum

Brønnen er boret om lag 7 kilometer vest for Volund-feltet, 11 kilometer sørvest for Alvheim-feltet og 230 kilometer nordvest for Stavanger i den midtre delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre paleocene reservoarbergarter (Hermodformasjonen).

Brønn 24/9-11 S påtraff et 7 meter tykt sandsteinslag med meget gode reservoaregenskaper. I tillegg ble det påtruffet noen tynne, delvis sementerte sandsteinslag over hovedreservoaret, med til dels gode reservoaregenskaper. Sandsteinene er tolket til å være remobilisert fra Hermodformasjonen og injisert i den overliggende Balderformasjonen. Reservoarbergartene har kun svake spor av olje. Brønnen klassifiseres som tørr.

Det ble utført datainnsamling og prøvetaking.

Første letebrønn

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 150 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2010.

Brønn 24/9-11 S ble boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2211 og 2114 meter under havflaten og ble avsluttet i Seleformasjonen i paleocen.

Boreriggen Transocean Arctic skal nå bore observasjonsbrønnen 24/6-A-6 H i utvinningstillatelse 088 BS på Alvheim-feltet, der Aker BP også er operatør.