Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørvest for Knarr-feltet og 20 kilometer nord for Visund-feltet. Den er nå klassifisert som tørr, med spor av petroleum, og permanent plugget igjen, skriver Oljedirektoratet.

Brønnen var første letebrønn i utvinningstillatelse 790, som ble tildelt

Dette er første letebrønn i utvinningstillatelse 790. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014.