Det er selskapet AKOFS Offshore som er eid av det Oslo-børsnoterte selskapet Akastor som skal levere tjenestene. Nyheten fører til et aksjehopp for selskapet på over åtte prosent.

– Dette er en viktig milepæl for AKOFS ettersom vi utvider våre operasjoner til også å inkludere arbeid på den norske kontinentalsokkelen, uttaler Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

Verdt tre milliarder

Avtalen skal være verdt rundt 370 millioner dollar, som omregnet til norske kroner blir nesten tre milliarder.

Selskapet skal levere såkalte light well intervention services – LWI – på den norske kontinentalsokkelen. Avtaleperioden strekker seg over fem år, med en tre års opsjonsrett for Equinor. Akastor vil samarbeide med underleverandørene DeepWell og WellTech.

Fartøy til 4,3 milliarder

Arbeidet er planlagt å starte i første halvdel av 2020 og skal driftes fra AKOFS Seafarer som eies og opereres av AKOFS Offshore. Skipet skal gjennom nødvendige justeringer og oppgraderinger før det kan starte med arbeidet for Equinor.

Røkke-skipet AKOFS Seafarer kostet opprinnelig 4,3 milliarder kroner å bygge men hadde problemer med å få arbeid under oljekrisen i 2015. Dette resulterte i at fartøyet, som er registrert på Kypros, ble lagt i opplag.

Selskapet skriver at avtalen er betinget av godkjennelse og en endelig avtale om betingelsene i avtalen.