Kværner og Aker Solutions har inngått en intensjonsavtale med Statoil som inkluderer ingeniørarbeid, innkjøp, og bygging av en utstyrsmodul for stigerørsplattformen, modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon og integreringsarbeid i forbindelse med andre fase av Sverdrup-utbyggingen.

Avtalen er verdt 3,4 milliarder, og arbeidet vil på det meste involvere omtrent 2000 ansatte i de to selskapene samt personell hos underleverandører.

De to selskapene skal gjennom et 50-50-eid samarbeidsselskap gjennomføre arbeidet.

Starter i år

Oppstart for arbeidet er i andre kvartal i år, og skal ferdigstilles i 2022. Det er Kværner som skal utføre arbeidet med selve modulen, ved selskapets anlegg på Stord. På det meste vil bemanningen være på rundt 550 personer. 

Fakta

Johan Sverdrup

  • Ligger i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger
  • Blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, med et ressursanslag på 2,1 – 3,1 milliarder fat oljeekvivalenter
  • Produksjonsstart for fase 1 er planlagt sent i 2019
  • Oljen fra feltet skal føres i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland.
  • Gassen skal føres til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland
  • Partnere i Fase 1 og 2: Statoil: 40,0267 % (operatør), Lundin Norway: 22,6 %, Petoro: 17,36 %, Aker BP: 11,5733 % og Maersk Oil: 8,44

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Aker Solutions i et fokusert samarbeidsselskap med en felles prosjektledergruppe. Vi vil gjennomføre det nye prosjektet basert på alle forbedringer vi de siste årene har gjort for økt produktivitet og kostnadsreduksjoner, sier Elly Bjerknes, konserndirektør med ansvar for plattformprosjekter i Kværner, i en børsmelding.

– Den ultimate bekreftelsen

Også Aibel ble i dag tildelt en intensjonsavtale på Sverdrup, for prosjektering, innkjøp og bygging av dekket til prosessplattformen (P2) i andre fase av utbyggingen. Det forventes at den endelige kontrakten skal signeres seinere i år.

Avtalen har en estimert verdi på åtte milliarder kroner. Arbeidet, som starter umiddelbart, vil bli ledet fra Aibels kontor i Asker.

Også Aibels ingeniørkontor i Thailand samt selskapets egne verft i Thailand og Haugesund skal være sentrale i leveransen. På det meste vil den engasjere rundt 3.500 medarbeidere.

Konsernsjef i Aibel, Mads Andersen, sier at det er en gledens dag i Aibel.

– Vi har fått den ultimate bekreftelse på at vi har både den nødvendige kompetansen og konkurransekraften for å kunne levere et så stort og viktig prosjekt. Organisasjonen har opparbeidet en betydelig erfaring fra leveransen av Johan Sverdrup-boreplattformen, som nå ferdigstilles ved vårt verft i Haugesund. Vi ser fram til å fortsette realiseringen av neste fase av Sverdrup-feltet sammen med Statoil, sier Andersen i en pressemelding fra selskapet.

– Skaper mange arbeidsplasser

De tre selskapene er blant hovedleverandørene fra første fase på utbyggingen. På Statoils nettsider sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Statoil, at intensjonsavtalene betyr at de vil ta med seg erfaringene, samarbeidet og kompetansen til neste fase.

– Dette er et godt utgangspunkt for å levere neste fase av Johan Sverdrup sikkert, med kvalitet og på kost, sier Digre.

Olje- og energiminister Terje Søviknes sier at det er svært gledelig at de tre selskapene har vunnet nye, store oppdrag på den andre fasen av utbyggingen.

– Jeg er både stolt over og har dyp respekt for, den store jobben som er gjort i hele næringen slik at nye prosjekter besluttes og norsk leverandørindustri vinner oppdrag knyttet til disse i sterk konkurranse. Sverdrup-utbyggingen er et levende bevis på hvor mange arbeidsplasser, store positive ringvirkninger og statlige inntekter petroleumsaktiviteten vår skaper, skriver han i en e-post videreformidlet av departementet.