Avtalen dekker rådgiving og tekniske støtte på boring, brønndesign og testing, komplettering, P&A og avvikling. I tillegg skal AGR Well Management levere teknisk opplæring og løsninger innen data management og digitalisering ved hjelp av fagkompetanse fra AGRs programvare avdeling.

Kontrakten har en opsjonsperiode på 2 + 2 år.

– Avtalen er en tillitserklæring til AGR og vår kompetanse. OD stiller store krav til kvalitet og leveranse og vi er svært fornøyd med å kunne samarbeide med dem, sier Tore Øian, leder i AGR for Boring og Brønn.