Tirsdag startet den to dager lange olje- og gasskonferansen i regi av LO på Clarion hotel i Stavanger. Allerede tirsdag ettermiddag var det duket for panelsamtale.

Deltakerne, Jonas Gahr Støre (Ap), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid tok alle til ordet for at oljenæringen, og teknologien næringen besitter, er svært viktig for at Norge skal klare det grønne skiftet.

– Vi er nødt til å legge til rette for ny aktivitet i olje- og gassnæringen for å bevare kompetansen. Hvis ikke kommer næringen til å forvitre. Vi er helt avhengige av kompetansen for å møte utfordringene, sier Røe Isaksen.

Løsningen

De fire i panelet omtalte det som helt feil å sette en dato for når oljekranen skal stenges.

– Stenger vi oljekranen setter vi samtidig en stopper for miljøene som gjør oss i stand til å klare det grønne skiftet. Norsk olje og gass er en del av problemet, men det er også en del av løsningen, sier næringsministeren og høster applaus i salen.

Jonas Gahr Støre er enig.

– Vi skal ikke avvikle, men utvikle olje- og gassnæringen. På norske arbeidsplasser har jeg ikke møtt klimafornektere. Alle vet at vi må gjøre noe for å nå målene i Parisavtalen, men vi når ikke målene ved å legge ned en næringen. I stedet må vi utvikle den, sier Gahr Støre.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (bak) mener at stabile rammevilkår er viktig for å sikre utvikling i næringen. De andre i samtalepanelet sa ikke imot ham. Foto: Jarle Aasland

Karbonfangst og lagring

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener at vi i fremtiden står overfor tre «megautfordringer».

– For det første må vi ha nok jobber, og også nok lønnsomme jobber som sikrer velferdsstaten vår. Dernest må vi sikre at vi har nok kompetanse. Den tredje utfordringen er klimautfordringen. Den må løses, sier Almlid.

Han mener at en storstilt satsing på karbonfangst og lagring (CCS) i 2020 vil bidra til at klimamålene nås.

– CCS kan bli en gave fra oss til verden. Det kommer til å koste, men vi kan her gå foran og vise at det lar seg gjøre. Dette vil skape jobber, sikre teknologisk utvikling og gjøre at vi når klimamålet, sier NHO-sjefen.

Karbonfangst har vært tema i en tidligere episode av Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør den her:

 

 

Stabile rammevilkår

Det var satt av én time til panelsamtalen, og ytterligere en halvtime til spørsmål fra salen. På et tidspunkt var det flere titalls hender i været.

Fra salen ble det blant annet påpekt at de fire i panelet først og fremst snakket om hva Norge kan gjøre i klimasaken. Det til tross for at det vi slipper ut, som Støre sa det tirsdag, bare er en promille i den globale ligningen.

– Det er i denne teknologien pengene ligger. Vi kan uansett ikke sette Parisavtalen på vent, sier Støre.

På spørsmål om rammevilkår for næringen, svarer LO-leder Hans-Christian Gabrielsen følgende:

– Vi må ha stabile rammevilkår. Det er viktig for utviklingen.

– Jeg er optimist, legger han til.