Illustrasjon: Adrian Søgnen

Derfor har prisen på Norges nest viktigste vare falt som en stein

Og den vil trolig forbli lav de nærmeste årene, ifølge Equinor og analytikere.

Publisert

Rundt halvparten av Equinors produksjon så langt i år har vært gass. Prisene for gass har imidlertid falt bratt gjennom året, og dermed har selskapet, og Norge, tapt store penger.

Hovedgrunnen for prisfallet er økt eksport av flytende naturgass, særlig fra USA og Russland, sammen med en mild vinter som førte til lavere etterspørsel.

Selv om prisen kan stige noe på kort sikt, tror analytikere at prisen vil holde seg lav de nærmeste årene fremover.

Grafen under viser prisutviklingen i Storbritannia, som er et viktig marked for norsk gass.

Denne utviklingen gjenspeiles i gassprisen Equinor har realisert i Europa de siste kvartalene.

Mer flytende gass

Mye av prisutviklingen skyldes et økt tilbud, og økt import, av flytende naturgass, LNG, ifølge flere analytikere Sysla har vært i kontakt med.

Samtidig som importen har tatt seg opp i Europa, har etterspørselen fra Asia vært lavere.

Gassmarkedet er fortsatt preget av et sterkt tilbud, blant annet som følge av en betydelig oppbygging av eksportkapasitet i USA og lavere etterspørsel i Asia, skriver pressetalsperson Eskil Eriksen i Equinor i en epost til Sysla.

På grunn av en mild vinter selges LNG som opprinnelig var tiltenkt Asia heller i Europa, sier Eriksen.

Det er imidlertid ikke bare USA som har økt LNG-eksporten sin. Også Russland har trappet opp eksporten til Europa betydelig.

Veksten i LNG-tilbudet ventes å øke med åtte milliarder kubikkmeter i 2019 sammenlignet med veksten i 2018, fra en vekst på 40 til 48 milliarder kubikkmeter. Dette forklarer mye av overtilbudet, ifølge analytiker Jørgen Bruaset i Nordea.

Mild vinter

I tillegg til høyere tilbud av gass, førte en relativt mild vinter til lavere etterspørselen etter gass til oppvarming både i Europa og ellers i verden. Vanligvis fylles gasslagrene opp igjen på sommeren, men etter en mild vinter ble det mindre behov for dette også.

Grafen under viser temperaturen i vintermånedene de siste tre årene sammenlignet med gjennomsnittet for de samme månedene over perioden mellom 1981 til 2010. Søylene over streken viser hvor mye høyere temperaturen var enn gjennomsnittet.

Samtidig har prisene for kull, som konkurrerer med gass, falt. Det har gjort at gassprisene har blitt presset ytterligere ned. De lavere kullprisene er blant annet et resultat av lavere etterspørsel etter kull fra Kina, ifølge Rystad Energy.

Venter lave priser noen år til

Alt dette har sørget for at gassprisene har falt til det laveste nivået på ti år, sier sjefanalytiker for gassmarkedet i Rystad Energy, Carlos Torres Diaz, til Sysla.

På kort sikt venter han at etterspørselen etter gass vil øke noe. En høyere kullpris enn gasspris fører til kull byttes ut med gass. I tillegg har Nederland varslet at de vil stenge det enorme gassfeltet i Groningen tidligere enn planlagt.

Den største driveren for prisutviklingen er imidlertid LNG-volumene. Diaz tror tilbudet av LNG vil fortsette å øke fremover, og venter dermed at gassprisene vil fortsette å være lave i noen år til. Først i 2023 tror han etterspørselen vil ta igjen det økte tilbudet.

Også analytiker Jørgen Bruaset i Nordea venter også en flat prisutvikling fremover.

-Vi er vel på en eller annet form for bunnpunkt nå. Investeringssyklusen peker mot at 2020 også kan bli et relativt moderat år for gassprisene, og at vi deretter vil se en normalisering til historiske nivåer, sier han.

Også Equinor venter høyere gasspriser igjen fra 2021.

– Vi forventer en rebalansering av markedet etter 2021. Vi venter at gasskraft kommer til å bli viktigere fremover, særlig gjennom å erstatte kullkraft i Europa, skriver Eriksen i en epost til Sysla.

Er gass redningen for et kullavhengig Europa og en bro til fornybarsamfunnet, eller er den bare en del av problemet? Hva vil gass bety for norsk oljebransje i framtiden? Hør mer i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail