Mye arbeid gjenstår på Martin Linge. Foto: Equinor

800 jobber på spreng. Nå har Equinor satt dato for oppstart.

Etter at Martin Linge-modulene kom ut i Nordsjøen, har prisen på prosjektet økt med minst 7,2 milliarder kroner. Fortsatt gjenstår rundt en tredjedel av arbeidet med å fullføre prosjektet.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

To uker etter at de nye Martin Linge-overskridelse ble lagt fram i starten av oktober, var det såkalt statusmøte mellom Equinor og Petroleumstilsynet i Stavanger.

I begynnelsen av oktober kom det fram at Martin Linge-utbyggingen sprekker med minst 7,9 milliarder kroner. Beregnet pris er nå på 56,1 milliarder kroner, en økning på 25,7 milliarder eller 85 prosent dyrere enn de 30,4 milliardene (2018 kroner) prosjektet skulle koste da det ble vedtatt i 2012.

Fra Petroleumstilsynet var ni personer til stede, inkludert tilsynsdirektør Ingvill H. Foss. Ni personer representerte Equinor.

I møtet mellom Equinor og Petroleumstilsynet, innrømmet Equinor at prisøkningen har vært formidabel etter at tidligere operatør Total E&P Norge leverte inn utbyggingsplanen. Jan Einar Malmin, Equinors prosjektdirektør for Martin Linge, opplyste til Petroleumstilsynet at rundt 800 arbeidere er i sving på prosjektet ute i Nordsjøen.

Det totale arbeidsomfanget utgjør 5 millioner arbeidstimer, såkalt «man hours». Malmin rapporterte at i underkant av 70 prosent er ferdig av prosjektet. Han påpekte også at Equinor har valgt å utsette all boring til høsten 2020 og ikke utføre boreoperasjoner parallelt med ferdigstillelse av Martin Linge slik som tidligere planlagt.

Når det gjelder oppstart av prosjektet, kunne Malmin melde om at Equinor arbeider med en plan om å starte opp 30. juni 2020. Det er dette prosjektets framdrift blir målt mot. Mens den forventede datoen for oppstart er satt til 1. september 2020.

Malmin påpekte i denne sammenheng at det er utfordrende å bygge anlegg som er designet av andre og innrømmet at mye ressurser og arbeid er brukt for å forstå designet.

Kart fra Stavanger Aftenblad.

Forsterker med «blåjakker»

Equinors Ola Kolnes, leder og myndighetskontakt for prosjektet, uttalte i samme møte at Equinor ikke er fornøyd med HMS-statistikken i prosjektet. Det var på dette tidspunkt rapportert en personskade og hendelser hovedsakelig knyttet til fallende gjenstander med høyt skadepotensiale.

Kolnes understrekte at ferdigstillelsen av Martin Linge representerer et utfordrende bilde, med nær 800 personer involvert, med mye nytt personell og stadige endringer. Equinor har på Martin Linge gått bort fra passive «kinosal-presentasjoner» til temastasjoner ute på anlegget. Organisasjonen er forsterket med bruk av «blåjakker», såkalte safety coach – det vil si 100 prosent dedikerte sikkerhetsfolk for å gi arbeidsledelsen støtte.

På møtet med Petroleumstilsynet kunne Equinor ikke vise til en fullstendig oppdatert status over alle brønnene på Martin Linge, dette vil først være mulig i løpet av januar 2020.

Tidligere har også Aftenbladet skrevet at Martin Linge har vært beheftet med problemer i det elektriske anlegget og system for deteksjon og eksplosjonssikring, i tillegg til utskiftinger av varmekabler. I tillegg skal det være arbeid i ulike disipliner som har blitt gjort om igjen som følge av svake leveranser fra Sør-Korea.

Uklar lønnsomhet

Det er helt uklart om Martin Linge-utbyggingen noensinne vil bli lønnsomt for det norske samfunnet. Med en utbyggingspris som er nær doblet siden prosjektet ble vedtatt i 2012, krever det gode tider for oljeprisen om Martin Linge-prosjektet skal gå i pluss. Olje- og energidepartementet har tidligere opplyst at Equinor vil kunne tjene i 2025, forutsatt en oljepris på minst 61 dollar fatet.

Verken Equinor, Oljedirektoratet eller Olje- og energidepartementet har tidligere kunnet svare Aftenbladet om utbyggingen blir lønnsom for det norske samfunnet.

Sysla-podden Det vi lever av nærmer seg 300.000 avspillinger i 2019. Hør denne ferske spesialepisoden om sakene som har preget næringslivet i 2019:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail