Foto: Finn Erik Strømberg / Aftenposten

Oljeprisen og oljeaksjer stuper: – Fremskynder forvitringen av oljebransjen

Sjeføkonom Jan Andreassen venter en raskere forvitring av oljebransjen, mens skipsmeglerselskapet Westshore frykter for offshorerederiene i gjeldsforhandlinger.

Publisert

Mandag stuper oljeprisen 25 prosent til 34 dollar fatet, noe som er det største fallet på én dag siden Gulfkrigen i 1991. Fallet skjer etter det som blir kalt en full priskrig mellom oljelandene Saudi-Arabia og Russland.

Bloomberg skriver at enkelte analytikere ikke utelukker et fall kanskje helt ned mot 20 dollar fatet, som i så fall vil være den laveste oljeprisen siden rundt årtusenskiftet, og lavere enn under oljekrisen i 2014.

Oljeaksjene Equinor og Aker BP faller henholdsvis 17 og 20 prosent etter det voldsomme oljeprisfallet.

De viktigste europeiske børsene var opp rundt 1 prosent etter få minutters handel tirsdag.

Også Oslo Børs steg ved åpning tirsdag, og det samme gjorde børse i Stockholm.

Stanset handelen på Wall Street

Handelen på Wall Street ble midlertidig stanset da New York-børsen åpnet med kraftig fall mandag, etter bekymring over oljeprisras og koronavirusfrykt.

Børser i Asia, Midtøsten og Europa gikk betydelig ned mandag. Ved åpning falt hovedindeksen på Oslo Børs med 12 prosent – noe som er det verste fallet siden børskrakket i 1987 – men i løpet av dagen stabiliserte det seg på mellom 7 og 8 prosent.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass tror den lave oljeprisen blir kortvarig, og venter ingen ny oljekrise på norsk sokkel som følge av oljestupet.

– Vi ser en usikkerhet av helt naturlige grunner som følge av situasjonen vi er i med koronaviruset, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen til Sysla.

Samtidig frykter flere lavere aktivitet i økonomien.

– Helt spesielle forutsetninger

Norsk olje og gass mener det bratte fallet får begrensede langvarige effekter, ettersom koronaviruset etterhvert vil blåse over og Opec-landene og Russland returnerer til forhandlingsbordet.

– Det vi ser nå er strukturelt helt annerledes enn det vi så i 2014. Da var det en strukturell forandring i markedet blant annet som følge av amerikansk skiferolje og økt produksjon. Nå er det etterspørselen som midlertidig faller, sier Tommy Hansen.

Før oljekrisen regnet oljeselskapene stort sett med at de måtte ha en oljepris på rundt 60 til 80 dollar for at prosjektene de bygget ut skulle bli lønnsomme. Nå har denne blitt redusert til 30–40 dollar fatet, ifølge Oljedirektoratet.

Det har gitt oljeselskapene på norsk sokkel en helt ny robusthet, ifølge Hansen.

– Vi ser en usikkerhet av helt naturlige årsaker som følge av situasjonen vi er i, så håper vi at oljeprisen kommer tilbake etter en viss periode.

– Fremskynder forvitringen av oljebransjen

Sjeføkonom i Eika, Jan L. Andreassen, er mer pessimistisk, men heller ikke han mener Norge står foran en ny oljekrise.

– Jeg tror ikke det er en ny krise, men det fremskynder forvitringen av oljebransjen, sier han.

Økonomen trekker frem at store fall i oljeprisen øker risikonivået for ny leteaktivitet, spesielt i Barentshavet. Dermed kan mye av letevirksomheten planlagt i 2022 falle fra.

– Forvitring i oljebransjen er tydelig i tallene for feltutbygging nå. Men lav oljepris og høyere risiko akselererer oppbremsingen.

– På Vestlandet vil det merkes i alt fra gourmetrestauranter til yachtmarkedet til luksusboliger. Det blir et tøft tiår for Agder, Rogaland og Hordaland, sier han.

Kan vesentlig svekke norsk økonomi

En undersøkelse gjennomført av Norges Bank i fjor viste at en oljepris i 40 dollar fatet vil, ifølge 230 private bedrifter sentralbanken forhørte seg med, føre til at norsk økonomi blir «vesentlig svekket på ett til to års sikt».

– Det kan være nærliggende å tro at norsk økonomi er mer robust for store oljeprissvingninger enn tidligere. Like fullt anslår bedrifter i Norges Banks regionale nettverk at aktiviteten vil bli betydelig påvirket av svingningene i oljeprisen. Bedriftenes anslag kan tyde på at veksten i norsk økonomi vil bli vesentlig svekket på 1-2 års sikt dersom oljeprisen skulle ligge nær 40 dollar fremover, skrev Anna Sandvig Brander, som sto bak undersøkelsen, på sentralbankens blogg i februar i fjor.

Hun sier til Sysla mandag at Norges Bank først og fremst har spurt om et varig fall i oljeprisen.

– Bedriftene i nettverket så for seg at dersom oljeprisen holder seg varig lav, vil det få betydelige negative følger for aktiviteten, sier Brander.

Hun legger til at hva som driver endringene i oljeprisen også er av betydning.

– Vi spurte bedriftene spesifikt om hva som vil skje ved et tilbudssjokk, som for eksempel ved at Opec endrer oljeproduksjonen.

Mandag morgen skriver E24 at Handelsbanken nå venter rentekutt fra sentralbanken på rentemøtet 19. mars.

– For norsk økonomi er koronaviruset et gedigent etterspørselssjokk, med det kraftige aktivitetsfallet vi får hos handelspartnerne, og så får vi dette voldsomme oljeprisfallet på toppen, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Jan Ludvig Andreassen venter raskere avvikling av oljebransjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Betyr lite for offshoreskip på kort sikt

Sølve Høyrem i skipsmeglerselskapet Westshore venter få alvorlige konsekvenser for offshorerederiene på kort sikt, siden skipene jobber med prosjekter som ble vedtatt tilbake i tid.

– Det kan ha konsekvenser for 2021 og utover hvis oljeprisen holder seg lav over tid. Men da snakker vi over lenger tid, sier han til Sysla.

Videre kan en vedvarende lav oljepris gå hardt utover selskapene som befinner seg i gjeldsforhandlinger.

– Koronavirus og fall i oljeprisen er det siste offshorerederier i restruktureringsfasen trengte akkurat nå, sier Høyrem.

Administrerende direktør i kriserammede Dof, Mons S. Aase, er ordknapp da Sysla ringer mandag morgen.

– Lav oljepris er ikke noe vi får gjort noe med, sier han.

Selskapet har lenge hatt mye gjeld og har nå kommet i en vanskelig posisjon overfor kreditorene, slik som mange andre offshorerederier.

Bård Glad Pedersen, som er kommunikasjonsdirektør i Equinor, tror selskapet vil klare seg fint gjennom den neste perioden med lave oljepriser.

– Dagens rekordstore oljeprisfall påvirker naturligvis markeder og aksjekursene til energiselskap verden over. Equinor har de siste årene gjennomført sterke forbedringer og kostnadsreduksjoner. Vi har en sterk balanse og er robuste for prissvingninger og perioder med lave priser. Vi følger utviklingen i markedet tett og har fleksibilitet og tilgjengelige tiltak for å håndtere situasjonen, sier han.

Sjeføkonom i Sparebank1 SR-bank, Kyrre M. Knudsen, er ikke i tvil om at oljeprisfallet vil øke presset på leverandørene.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail