Totals norske hovedkvarter i Dusavik. Foto: Fredrik Refvem

Total økte overskuddet med 7,6 milliarder i fjor

Pilene pekte kraftig oppover for norsk sokkels tredje største produsent i fjor.

Publisert

Olje- og gassprodusentene på norsk sokkel er tilbake i høyeste gir etter noen labre år under oljekrisen – da lavere oljepris og høye kostnader gjorde at overskuddene krympet.

Mange av dem hadde i fjor sitt beste år på lenge, og slik var det også for den franske giganten Totals norske virksomhet.

Tredje størst

Selskapet omsatte i fjor for 35,1 milliarder kroner, opp 18 prosent fra 29,7 milliarder året før. Resultatet før skatt økte med 78 prosent – fra 9,8 til 17,4 milliarder kroner.

Snittproduksjonen var i fjor 211.000 fat oljeekvivalenter daglig. Det gjør selskapet til den tredje største produsenten på norsk sokkel.

– Vi er godt fornøyd med fjoråret og de økonomiske resultatene vi oppnådde da. Det skjedde i et veldig aktivt år, der vi gjennomførte store omstruktureringer, sier finansdirektør Ulrich Bollhauer til Sysla.

Han viser til at selskapet i fjor solgte sine andeler i feltene Martin Linge og Garantiana til Equinor og at danske Maersk Oil ble kjøpt opp og fusjonert inn i Total. Alle grepene ble vedtatt allerede høsten 2017, men gjennomført i fjor.

– Fjoråret var preget av disse endringene. Det var en suksess, og vi er kommet styrket ut av grepene som ble tatt, sier Bollhauer.

Salgene av prosjektene Martin Linge og Garantiana, der Total var operatør, markerer også et skifte i selskapets portefølje, som nå først og fremst vil handle om å være partner på felt på norsk sokkel. Total har i dag store eierposter i felt som Ekofisk, Åsgard, Troll, Snøhvit og Oseberg.

Blir i Norge

Til tross for at Total framover først og fremst satser som partner, fortsetter selskapet å lete på norsk sokkel – selv om det ikke dreier seg om mange brønner. Dersom det skulle gjøres et stort funn, er det ikke uaktuelt å gå i gang med en feltutvikling som operatør.

– Vi er fortsatt på jakt etter prosjekter som er store nok til å forsvare en selvstendig utbygging. Vi tror fortsatt det finnes store felt på norsk sokkel, men er litt kresne på hva vi går i gang med. Det handler mer om kvalitet enn mengde for oss nå, sier Bollhauer.

De siste årene har det vært mye snakk om gamle kjemper som selger seg ut og ned på norsk sokkel. Mest oppmerksomhet har ExxonMobil fått, som først solgte sine egenopererte felt og nå har varslet at også resten er til salgs. Selv om Total i fjor solgte både Martin Linge og Garantiana, er planen å forbli store i Norge også framover.

Bollhauer avviser at Total har lignende planer, men er samtidig klar på at dette er beslutninger som tas ved hovedkontoret i Frankrike.

“Total fortsetter å være en betydningsfull aktør og har et langsiktig perspektiv på aktiviteten i Norge,” skriver selskapet i årsrapporten. Den norske virksomheten sto i fjor for åtte prosent av Totals samlede produksjon av olje og gass.

Venter på Sverdrup

De siste årene er imidlertid antallet ansatte kraftig redusert i Total Norge. I 2017 var det nesten 400 ansatte i selskapet. I fjor fryktet de tillitsvalgte at mange kunne bli sagt opp, men det løste seg til slutt med frivillige løsninger.

I dag er antallet like over 100. Ifølge finansdirektør Bollhauer blir det ikke flere reduksjoner nå.

– Det er ingen planer om nye nedbemanninger, sier han.

– Hvis dere skulle gjøre et stort funn – er organisasjonen stor nok til å gjennomføre en feltutvikling?

– Vi har en tilstrekkelig bemanning for å håndtere oppgavene vi har i dag, men gjennomføring av en eventuell feltutvikling krever selvfølgelig organisasjonsendringer, sier Bollhauer.

I år blir den store milepælen for Total produksjonsstart på Johan Sverdrup-feltet. Totalt sikret seg gjennom oppkjøpet av Maersk Oil en eierandel på drøyt 8 prosent i gigantfeltet.

– Vi venter spent på Johan Sverdrup-oppstarten. Feltet blir en veldig viktig del av vår portefølje i årene som kommer, sier Bollhauer.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail