Eldar Sætre er optimistisk med tanke på muligheter innenfor havvind. Her fra det flytende vindkraftanlegget Hywind i Skottland. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Equinor intensiverer klimasatsingen

Equinor-sjefen slår fast at selskapet skal produsere mindre olje.


  • Eirik Helgaker og Tor Gunnar Tollaksen / Stavanger Aftenblad
Publisert

– Vi ser nå 30 år inn i framtiden, og det er ikke mulig å si nøyaktig hvordan og hvor raskt omleggingen vil skje. Ikke for samfunnet, og ikke for oss. Men vi vet at det må skje betydelige endringer i energimarkedene, og vår portefølje vil endres i samsvar med dette for å forbli konkurransedyktig, sier konserndirektør Eldar Sætre i en pressemelding.

Les også: Equinor leverer svakere tall

Vil kutte med 50 prosent

Torsdag lanserer han Equinors plan for å kutte karbonutslippene med 50 prosent innen 2050. Selskapet skal doble den fornybare energikapasitetet innen 2026, og utvikle seg som en global leder innen havvind, i tillegg til å oppnå karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

– Vi vil produsere mindre olje i en lavkarbonframtid, men verdiskapningen fra olje og gass vil fremdeles være høy, og fornybar energi gir betydelige nye muligheter for verdiskaping og vekst, sier Sætre.

Equinor opplyser at størrelsen og sammensetningen av olje- og gassaktivitetene, sammen med energieffektiv drift, vil være avgjørende for å nå Equinors ambisjon for netto karbonintensitet. Karboneffektiv produksjon av olje og gass vil i økende grad være en konkurransefordel, og Equinor vil sikre at selskapet fortsatt har en robust olje- og gassportefølje med høyt verdiskapingspotensial.

Elektrifisering

I januar 2020 la Equinor frem ambisjoner om å redusere klimagassutslippene fra egenopererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040, og ned mot nær null innen 2050.

Ambisjonene kan realiseres gjennom elektrifiseringsprosjekter, energieffektiviseringstiltak og nye verdikjeder, som karbonfangst og -lagring og hydrogen.

– Equinors strategiske retning er tydelig. Vi utvikler oss som et bredt energiselskap, og utnytter sterke synergier mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og lagring og hydrogen. Vi vil fortsatt adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men, vi både kan og vil gjøre mye mer. Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg, sier Eldar Sætre i pressemeldingen.

Skal investere opp mot 74 mrd.

Av presentasjonen Equinor la frem torsdag fremkommer det at selskapet skal investere totalt åtte milliarder dollar, tilsvarende 74 milliarder norske kroner, de neste fire årene.

Dette fordeles slik: Mellom 0,5 og 1,0 milliarder kroner i 2020-2021, og videre mellom to og tre milliarder dollar årlig i årene 2022-2023. Det høyeste mulige fra dette intervallet er dermed åtte milliarder dollar.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail