Songa Enabler har boret mange av Equinors brønner i Barentshavet. Foto: Fredrik Refvem

Derfor fortsetter oljeselskapene å lete til tross for skuffelser i nord

Letingen i Barentshavet har ikke gitt de resultatene oljeselskapene satset på de siste årene. Likevel er det fortsatt der det største håpet ligger.

Publisert

I slutten av februar meldte oljeselskapet Lundin at det ikke hadde funnet noe i letebrønnen Pointer/Setter i Barentshavet. Noen uker tidligere hadde storebror Equinor gjort det kjent at også Gjøkåsen-brønnen lenger øst var tørr.

Oppdateringene føyer seg inn i en rekke av nedturer i de nordligste områdene av norsk sokkel de siste årene. Equinor er forsiktige med å ta ordet skuffelse i sin munn, men hadde utvilsomt håpet på langt bedre resultater.

Flere års pause

Da daværende Statoil i mai 2017 begynte å bore nordvest for Hammerfest, var det selskapets første letebrønn i Barentshavet på flere år. Tolv brønner i 2013 og 2014 hadde bare ført til ett funn av betydning, og derfor bestemte oljegiganten seg for å ta en lengre pause helt nord. Selskapet måtte ta en fot i bakken før det besluttet hva neste skritt skulle bli.

Forventningene var derfor store da flyteriggen Songa Enabler startet boringen igjen for to år siden. At det også skulle bores i områder som aldri tidligere var undersøkt, gjorde forhåpningene ekstra høye. Det var derfor en nedtur at de fem brønnene bare ga ett funn av en viss størrelse – men likevel langt mindre enn det man hadde drømt om.

I 2018 ble det litt bedre. Fire brønner ga to funn, deriblant et gassfunn som var blant fjorårets største på norsk sokkel.

Gir ikke opp

Totalt tre funn på to år, og ingen i nærheten av så store at de alene gjør det lønnsomt å sette i gang en utbygging, var imidlertid nedslående. Og selv om Equinors letesjefer altså nekter å kalle det en skuffelse, legges det heller ikke skjul på at de hadde håpet på mer.

Selskapet gir imidlertid ikke opp. I år planlegges det omtrent like mange brønner som de siste årene.

Også andre selskaper er aktive i nord. I front går nevnte Lundin, som har vært den ivrigste aktøren i Barentshavet de siste årene. Selskapet har hatt letebrønner der hvert år siden 2011.

Størst potensial

Letingen er imidlertid omstridt. Mange mener området er for sårbart, og at Norge uansett bør slutte å jakte ny olje og gass av hensyn til klimaet. Miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkte i 2016 den norske stat med mål om å bremse oljevirksomheten i Barentshavet. De tapte, men har anket. Saken skal opp igjen i november.

For de som mener det er riktig å finne nye reserver, er det imidlertid viktig at selskapene satser videre i nord. Ifølge Oljedirektoratet ligger drøyt 60 prosent av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel i Barentshavet. Samtidig er det boret relativt få brønner der. Mens det i Nordsjøen er fullført mer enn 700 undersøkelsesbrønner totalt, er tilsvarende tall bare om lag 120 i det enorme Barentshavet.

Det betyr at det er der de største mulighetene for nye storfunn ligger. Derfor kan det være et dårlig tegn at det i fjor bare ble boret åtte brønner der, mot 17 i rekordåret 2017.

Oppturer

Selv om letingen ikke har gått som håpet, finnes det også flere lyspunkter for petroleumsvirksomheten i Barentshavet. I januar jekket østerrikske OMV opp estimatet for Wisting-funnet fra 350 til 440 millioner fat olje. Det øker sjansen for at feltet blir bygd ut. OMV planlegger å levere utbyggingsplanen mot slutten av 2021.

I fjor gjennomførte også Lundin en vellykket produksjonstest og leteboring på Alta/Gohta-feltet. Selskapet har varslet at ressursestimatene trolig skal opp også der. Dermed kan det ligge an til produksjon på feltet fra midten av 2020-tallet. Selskapet gjorde dessuten et lovende oljefunn for to år siden.

Equinors Johan Castberg-utbygging er også et lyspunkt. Prosjektet ble lagt på is i flere år, men ble hentet opp igjen av skuffen da selskapet klarte å halvere kostnadene. Utbyggingsplanen ble levert i desember 2017, og arbeidet er godt i gang. Produksjonen skal begynne i 2022.

Det er med andre ord allerede en del på gang i Barentshavet. Hvordan det går med letingen framover, kan bli helt avgjørende for aktivitetsnivået i norsk oljenæring de neste tiårene.

Hør hva som kommer til å prege oljenærigen i 2019, i denne episoden av Sysla-podkasten Det vi lever av:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail