Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet, til høyre, sammen med Oljedirektoratet-sjef Ingrid Sølvberg på Ekofisk i oktober i forbindelse med 50-årsmarkeringen av Norges første oljefelt. Foto: Jon Ingemundsen

Fortsatt skjer det for mange alvorlige ulykker på norske plattformer

Med flere tilsyn finner Petroleumstilsynet flere feil på plattformene. Direktør Anne Myhrvold mener oljeselskapene burde ha ordnet opp selv.


  • Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad
Publisert

For ett år siden kom den knusende dommen. Petroleumstilsynet fikk hard kritikk etter at Riksrevisjonen hadde gått dypt inn i flere saker.

Direktør Anne Myhrvold la ikke skjul på kritikken. Hun lovte å bli tøffere. Men hun var også klar på at måten Petroleumstilsynet jobber på, er riktig. Oljeselskapene har ansvar for sikkerheten og de skal håndtere risikoen på norsk sokkel.

Og så skal tilsynet passe på at selskapene gjør en god nok jobb, men uten å sjekke alt, og med tillit til at Equinor og de andre selskapene gjør som de sier.

Når direktør Myhrvold skal oppsummere 2019, er hun ikke i tvil om at hun og hennes folk er blitt tøffere. De har tatt tak. Og så er hun bekymret over flere av de tingene som har skjedd i løpet av året.

– Vi har ikke noen statistikk klar ennå. Men det vi kan si, er at det ikke har vært dødsfall i næringen i 2019. Likevel har det vært hendelser med alvorlige konsekvenser. Et eksempel er ulykken på Heimdal-plattformen, og det har også vært andre alvorlige hendelser med alvorlig potensial. Det er noe som bekymrer, sier Myhrvold.

Les også: Okea vil importere gass til Draugen

I slutten av november ble to unge ansatte skadet på Heimdal-plattformen til Equinor, nord i Nordsjøen, da en gassflaske eksploderte. Særlig alvorlig ble det for en 22 år gammel mann fra Bømlo.

– Så lenge det skjer så alvorlige ting, er det ikke godt nok, sier Myhrvold.

Et annet eldre felt som har vært mye omtalt i det siste, er Statfjord, hvor oljeproduksjonen startet i 1979. Der ble det sist uke klart at Equinor likevel ikke vil stenge ned Statfjord A ifra 2022, men forlenge produksjonen til 2027. Feltet ellers skal produsere mot 2040.

– Her skal vi behandle søknaden om forlenget levetid. For oss blir det en totalvurdering av hvordan plattformen drives og den tekniske tilstanden. Så tar vi noen sjekker og behandler søknaden. Noen ganger reiser vi offshore, men det varierer. Uansett er det selskapene som har ansvaret for kvalitetssjekken, sier Ptil-sjefen.

Finner mer

Et sentralt punkt i kritikken fra Riksrevisjonen var at feil og regelbrudd som Petroleumstilsynet påpeker, ikke blir rettet opp i av selskapene. Myhrvold karakteriserte selv dette som «helt uakseptabelt».

Nå mener hun at oljeselskapene har tatt tak.

– De har skjønt viktigheten av det. De skal lukke avvik, og det skal gjøres fullstendig.

Petroleumstilsynet har også vært på flere såkalte spissede revisjoner, hvor de går mer i detalj på spesifikke områder.

Et eksempel er barrierer – altså det som skal hindre at ulykker skjer. Her er Troll B-plattformen til Equinor blant dem som er sjekket. I en rapport fra desember kommer det fram at Petroleumstilsynet fant ni avvik fra kravene i regelverket.

– Med flere spissede tilsyn finner vi mer og har avdekket flere avvik. Det er ikke bra. Dette skal selskapene selv finne og ta tak i. Noe av det vi finner, har de funnet, men ikke hatt tid til å korrigere. Selskapene selv skal ta tak i dette. At vi finner så mye, er ikke bra.

For hun ønsker ikke at Petroleumstilsynet alltid skal gå like mye inn detaljene.

– Vi må finne balansen her. Det er selskapene som har ansvaret og skal gjøre dette. Derfor kommer vi til å forsette med å sjekke tidligere avvik. For hvis det ikke følges opp, blir hele systemet usikkert, sier Myhrvold.

Ikke fornøyd

Tilsynsdirektøren mener at næringen jobber bra med sikkerhet på mange områder. Men hun er ikke fornøyd.

– Jeg skulle ønske vi ikke gjorde så mange funn og at det ikke var så mange alvorlige hendelser. Det er risiko knyttet til denne industrien, og selskapene kunne gjort enda mer for å jobbe enda bedre forebyggende.

Myhrvold understreker at det er sammensatt, og at flere ulike forhold spiller inn.

– Vi har seriøse aktører. De sluntrer ikke unna og kompetansen er høy. Likevel ser vi at de ikke får det til. Da kan det være forhold rundt kostnadsbesparelser, og det kan være andre ting som spiller inn. I de fleste granskninger ser vi at det er forhold knyttet til ledelse, planlegging, risikoforståelse og etterlevelse som går igjen. Så det er sammensatt.

40 år siden Kielland

Når Petroleumstilsynet torsdag inviterer til en presentasjon av status for sikkerhetsarbeidet i 2019 og forventninger til 2020, vil et budskap være at de kommer til å gjøre mye av det samme i det nye året. I 2020 er det 40 år siden Alexander Kielland-ulykken, hvor 123 personer omkom da plattformen veltet på Ekofisk-feltet. I 2020 er det også ti år siden Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen.

– Vår hovedtema for 2020 er «Aldri ny storulykke». Da bør vi også minnes enhver storulykke for å se hva vi har lært og bør lære, sier Myhrvold.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail