Grafen viser hvordan oljeprisen har stupt i kjølvannet av koronaviruset og sammenbruddet i Opec-forhandlingene. Grafen er et illustrerende utsnitt og viser ikke hele bildet. Illustrasjon: Endre Lilletvedt. Foto: Eirik Brekke.

Oljeprisen halvvert siden nyttår: Derfor faller den videre

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater åpner alle oljesluser. Rystad Energy tror prisen kan nærme seg 20 dollar per fat.

Publisert

Oljeprisen fortsetter å falle etter å ha startet uken ned rundt 20 prosent. Så langt i år har prisen falt nesten 50 prosent, og nærmer seg nå 30 dollar fatet.

Hvorfor faller prisen denne uken?

Det dramatiske fallet i starten av uken ble utløst av at en avtale mellom oljekartellet Opec og Russland kollapset. Kort fortalt ønsket Opec, med Saudi-Arabia i spissen, å kutte ytterligere produksjonen av olje, mens Russland ikke ønsket å være med på dette. Dermed var det duket for et frislipp av oljeproduksjonen.

Dette kommer på toppen av en allerede fallende etterspørsel etter olje på grunn av usikkerhet rundt veksten i verdensøkonomien etter koronavirusutbruddet. Etter hvert som tiltakene mot viruset eskalerer er det rimelig å tro at etterspørselen etter olje vil falle videre.

Onsdag eskalerte Saudi-Arabia situasjonen, ved å maksimere mengden olje de produserer. Landets energiminister ba det statlige oljeselskapet Saudi Aramco om å øke produksjonen til 13 millioner fat per dag, mindre enn et døgn etter forrige økning. Før priskrigen startet produserte landet rundt 9,7 millioner fat.

Også De forente arabiske emirater, som er en del av Opec, meldte onsdag at de ville øke produksjonen med mer enn en million fat per dag, og fremskynder samtidig planer for å kunne øke videre. Både Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater kan måtte tappe av oljereservene sine for å klare å levere dette.

Med utsikter til en brå økning i tilbudet av olje, samtidig som etterspørselen faller, går prisen på olje i gulvet. Analysehuset Rystad Energy venter at prisen kan falle langt ned på 20-tallet før markedet igjen er i balanse.

Hvorfor er oljeprisen viktig?

Oljeprisen avgjør hvor store inntekter land har fra oljesektoren, og hvilke områder som er lønnsomme å drive. Både Russland og Saudi-Arabia er svært avhengige av inntekter fra olje, men ikke i like stor grad. Saudi-Arabia har produksjonskostnader på bare et par dollar per fat, men trenger en oljepris på rundt 80 dollar fatet for at statsbudsjettet skal gå i null. For Russland sin del går budsjettet i null på rundt 40 dollar fatet.

I USA har oljenæringen vokst til en viktig industri de siste årene, etter ny teknologi gjorde det mulig å hente ut olje fra skiferlag i bakken. Skiferprodusentene, som har gjort USA nærmest selvforsynt med olje, trenger en oljepris på rundt 50 dollar fatet.

Hva er Opecs rolle?

Oljekartellet Opec holder prisen på olje oppe ved å begrense produksjonen. I det siste har de gått sammen med Russland og flere andre i det som gjerne kalles Opec+. Tilsammen står de for over 40 prosent av verdens oljeproduksjon. I desember i fjor ble de enig om å bremse produksjonen ytterligere. Hensikten var blant annet å motvirke økt tilbud fra skiferolje i USA.

Hvorfor skjer dette akkurat nå?

Den gjeldende avtalen mellom landene i Opec + varer ut mars måned. Før helgen satt partene i forhandlinger i Wien for å finne ut hva de skulle gjøre etter det. Saudi-Arabia foreslo å sette på bremsene, ettersom koronavirusutbruddet har ført til lavere etterspørsel etter olje. Russland var på sin side innstilt på at produksjonskuttene var over ved utgangen av mars.

Da Russland ikke ga seg, gikk Saudi-Arabia i revers og annonserte at de tvert om ville øke sin produksjon, samtidig som de tilbød store rabatter til Russland sine faste kunder. Dermed var priskrigen et faktum.

Hvorfor vil ikke Russland være med på kutt?

Russlands mål kan være å skvise amerikansk skiferoljeproduksjon. Hvis ikke Opec og Russland blir enig om nye kutt, vil det trolig bli amerikanske skiferoljeprodusenter som må redusere produksjonen frem til markedet er i balanse.

Amerikanske skiferprodusenter antas å trenge en oljepris på rundt 50 dollar fatet for å bore nye brønner. Med en pris på rundt 30 dollar vil det trolig ikke engang være lønnsomt å produsere skiferolje fra brønner som allerede er boret. Med andre ord: dersom oljeprisen holder seg på samme nivå som i dag kan man anta at store mengder amerikansk olje ikke vil bli hentet opp.

Analytikere venter nå at amerikansk oljeproduksjon vil vokse saktere i 2020, og falle i 2021.

Hvorfor går Saudi-Arabia så hardt ut?

Saudi-Arabia gikk fra å foreslå å bremse produksjonen til å annonsere en betydelig økning. Snuoperasjonen kan være et grep for å prøve å tvinge Russland tilbake til forhandlingsbordet.

En annen faktor er at Saudi-Arabia har byttet ut flere sentrale personer i landets ledelse den siste tiden. I fjor fikk den respekterte oljeministeren Khalid al-Falih, som hadde gode relasjoner til Russland, sparken. Etter at en av prinsene ble satt inn som energiminister har imidlertid ikke samarbeidet fungert like godt.

Vil Russland gi seg?

Russiske selskaper mener det er meningsløst at de skal holde tilbake egen produksjon, bare for at amerikansk skiferproduksjon skal kunne kommer inn og ta over markedsandelene.

Det er også en mulighet for at Russlands president Putin ønsker å ramme USAs økonomi. USA har ilagt sanksjoner på russiske oljeselskaper, både fordi landet har importert olje fra Venezuela og på grunn av byggingen av den omstridte gassrørledningen Nord Stream II.

Mandag åpnet Russland for å bruke av sitt statlige reservefond, slik at de skal kunne dekke underskudd klare seg med en oljepris på 25–30 dollar i opp til ti år.

Vil situasjonen vare?

Ekspertene er delt i synet på om den lave oljeprisen vil være kortvarig eller ikke. Flere peker på at både Russland og Saudi-Arabia har en interesse av å finne sammen igjen og bli enige om kutt i produksjonen. I tillegg vil etterspørselen etter olje kunne ta seg opp igjen dersom koronavirusutbruddet blir kontrollert.

På den andre siden peker flere på Russlands ambisjon om å presse den amerikanske skiferproduksjonen ut av markedet. En annen faktor er at oljelagre rundt i verden nå fylles opp, noe som vil kunne presse prisen nedover også i fremtiden.

Onsdag uttalte den russiske viseoljeministeren at de ukjente konsekvensene av koronaviruset gjør det meningsløst å kutte i produksjonen nå.

– Vi kan ikke bekjempe fallende etterspørsel når vi ikke vet hvor bunnen [av etterspørselen] er, uttalte viseoljeminister Pavel Sorokin til Reuters.

Analysehuset Rystad Energy tror priskrigen vil vare i hvert fall frem til Opec + møtes igjen i juni. Flere storbanker spår at oljeprisen vil til holde seg mellom 30 og 40 dollar per fat ut året og neste år.

Kilder: Trond Omdal i Pensum Asset Management, Bjarne Schieldrop i SEB, Financial Times, Reuters, CNBC, Bloomberg, E24 og Rystad Energy.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail