I november ble det arrangert markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Miljøvernere tapte klimasøksmålet mot staten

Fikk ikke medhold i ankesaken.

Publisert

Høsten 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat. Søksmålet var en protest mot tildelingen av letelisenser i nye områder nord og øst i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.

Senere har også Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon blitt med.

Avviser grunnlovsbrudd

Organisasjonene mener ti oljelisenser i disse områdene bryter med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Saksøkerne fikk ikke medhold for påstanden i Oslo tingrett, men anket avgjørelsen. Nå er det klart at heller ikke Borgarting lagmannsrett ga medhold i at Grunnloven er brutt.

Omkamp i lagmannsretten om leteboring i Barentshavet

«Terskelen for brudd på bestemmelsen ligger høyt, og domstolene bør utvise tilbakeholdenhet ved overprøving av vedtak som er truffet gjennom grundige politiske prosesser i regjeringen og Stortinget,» skriver lagmannsretten i en pressemelding.

«Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnloven § 112. Det ble særlig lagt vekt på at det i dag er usikkert om det vil bli gjort drivverdige funn og om vedtaket vil føre til utslipp,» står det videre.

Skuffelse og glede

Hos Natur og Ungdom (NU) blir dommen møtt med blandede reaksjoner.

– Vi er skuffet over at dette ikke blir sett på som et brudd på Grunnloven. Samtidig er vi glade for at vi har fått flere delseire, sier NU-leder Therese Hugstmyr Woie til Aftenbladet.

Hun viser spesielt til at lagmannsretten understreker at Norge har et ansvar for alle utslipp forårsaket av norsk olje og gass, også når forbruket skjer i andre land. Tingretten kom ikke fram til den konklusjonen.

– Det er noe vi har jobbet hardt for. Dette er en stor seier, som gir oss håp for framtiden, sier Woie.

Den ferske NU-lederen mener likevel at dommen i praksis ikke setter noen grense for norsk oljeleting.

– Det er vi ikke fornøyd med. I våre øyne bidrar alle som leter etter olje, og spesielt i disse områdene, til at det blir vanskeligere å nå klimamålene, sier hun.

Vil anke

Greenpeace-leder Frode Pleym er av samme oppfatning.

– Formelt har vi tapt saken, men dette er likevel et stort steg i riktig retning, sier Pleym.

Også han trekker fram konklusjonen om at Norge har et ansvar for alle utslipp knyttet til norsk petroleumsvirksomhet.

– Dette må etter mitt syn føre til at debatten her hjemme endres, sier Pleym og peker på at norske styresmakter hevder Norge kun har ansvar for utslippene fra selve produksjonen.

Pleym varsler at organisasjonene allerede har bestemt seg for å anke dommen.

– Vi mener denne dommen gir godt grunnlag for å prøve saken i Høyesterett, sier Pleym.

I tingretten ble miljøorganisasjonene pålagt å dekke statens sakskostnader på 580.000 kroner. Lagmannsretten har frafalt kravet, fordi saken blir sett på som prinsipielt viktig.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail