Konserndirektør i Equinor Arne Sigve Nylund. Foto: Adrian B. Søgnen

Equinor-sjef: – Ingen skal skjems av å jobbe i oljen

Vi må også lytte til den stille majoriteten som støtter oljeindustrien, mener konsernsjef for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund.


  • Hilde Øvrebekk / Stavanger Aftenblad
Publisert

– Det er ingen grunn til å skjems av å jobbe i oljeindustrien. De som jobber her må være stolte, sier Nylund i et intervju med Aftenbladet.

Konserndirektøren, som har ansvar for norsk sokkel, sier at han opplever at det er noen stemmer som er høyere enn andre, og at disse er veldig vokale i sin motstand mot oljeindustrien. Debatten er veldig forskjellig alt etter hvor i landet man kommer fra, legger han til.

Samtidig mener Nylund at det er den ofte tause majoriteten som støtter oljeindustrien.

– Disse må vi også lytte til, sier Nylund.

– Vi skal ha respekt for andre synspunkter, men noen av disse stemmene som ønsker å stenge ned oljeindustrien hadde stått seg med litt mer helhetlige løsninger.

Les også kronikk fra olje- og energiminister Kjell Børge

Facebook-side

Nylund opprettet for ett år siden en offisiell Facebook-side, der han legger ut informasjon om hva Equinor holder på med og bilder fra ulike industriarrangementer han deltar på.

Han sier at han først var litt skeptisk og ventet at det ville komme mye kritikk.

– Men dette har vært mye mer positivt enn jeg hadde trodd.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør i Equinor. Foto: Adrian B. Søgnen

– Jeg tror at synet på denne industrien hadde vært annerledes dersom Norge ikke hadde vært velsignet med den velstanden vi har i dag. Mange har glemt hvor denne velstanden kommer fra. Men vi kan ikke ta det som en selvfølge.

– Vi må ha respekt for andres synspunkter. Det gjelder for de som er kritiske til denne industrien. Men vi forventer at også våre synspunkter blir lyttet til.

Konsekvenser

– Vi har som utgangspunkt at vi prøver å se inn i mulige scenarioer for framtiden. Vi applauderer framvekst av fornybar energi som vi selv utvikler stadig mer av, og vi ser at behovet vil øke vesentlig. Samtidig er det et sprik i hva det samlede energibehovet vil være, og vi ser at det vil være behov for olje og gass i flere tiår framover.

Nylund understreker at det er i kjernen av Equinors strategi å skape verdier og samtidig redusere utslippene.

– Vårt mål er å redusere utslippene fra vår produksjon betydelig og raskt. Og samtidig investerer vi i enorme fornybarprosjekter. Det er rundt 2000 ansatte i dag hos oss med en tilknytning til fornybardelen av selskapet. Stenger vi ned oljeindustrien, vil vi ikke lenger ha tilgang til den kompetansen vi trenger i denne omstillingen. Datostempling er derfor ingen god ide.

En oljearbeider på Statfjord B. Foto: Adrian B. Søgnen

Nylund mener at de som vil stenge ned oljeindustrien heller ikke har tatt innover seg hvilke konsekvenser det vil få.

– Hvert år bidrar vår industri med over 200 milliarder kroner til AS Norge. Over 180.000 mennesker jobber i denne næringen, ikke bare i prosjekter men også i driften av installasjonene.

– Oljeindustrien er i tillegg et viktig bidrag til distriktspolitikken. Dette er fordi mange som jobber i denne næringen kan bo hvor som helst i landet. De er ikke avhengige av å være i nærheten av der jobben er, sier Nylund.

Høy aktivitet

Aktivitetsnivået er høyt, og optimismen er tilbake i oljeindustrien, forteller Nylund og viser til en bransje han mener har fantastiske muligheter til å være med å forme og løse energiutfordringene framover.

Det ser selskapet også på søkertallene til nye stillinger.

I 2019 har Equinor tatt opp 150 lærlinger for læretid på sokkel og land, og ansatt 250 fagarbeidere i faste stillinger, sier Nylund.

Antall søkere til disse stillingene og læreplassene var 4900. Det er 25 prosent høyere enn i fjor. Og i hele selskapet blir det i år ansatt til sammen over 900 personer. 500 av disse har tilknytning til Norge. Drøyt 200 av disse var nyutdannete.

Norgessjef i Equinor Arne Sigve Nylund mener folk må være stolte av å jobbe i oljeindustrien. Foto: Jon Ingemundsen

– Mange har brukt perioden der det var rolig i markedet til å videreutdanne seg. De kommer nå tilbake med et solid kompetansenivå, sier Nylund, som understreker at det i mange år framover vil være behov for ny arbeidskraft i oljeindustrien.

– Om 10 år har over halvparten av de som jobber i Equinor i dag ha gått av med pensjon. For Equinor betyr det at 10.000 av de ansatte skal erstattes. Det er fantastiske muligheter i denne bransjen, og mange ulike karrieremuligheter. Også i fornybar energi.

Oppstarten av kjempefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen er nært forestående.

– Johan Sverdrup betyr mye for hele landet, og i en krevende tid har det gitt optimisme. Akkurat nå er det 1000 personer som jobber ute i havet for å ferdigstille feltet.

Nylund sier at det er kjekt med store prosjekter, men at vi heller ikke må glemme at det er felt som skal driftes i mange tiår framover. Disse vil også sikre arbeidsplasser.

Lofoten

Wintershall DEA-direktør Maria Moræus Hanssen sa i et intervju med Aftenposten i sommer at hun mener det ikke er nødvendig å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja opp for oljevirksomhet. Equinor, og tidligere Statoil, har vært forkjempere for å konsekvensutrede disse områdene. Nylund sier at han ikke har endret mening om det og viser til det han omtaler som en god og klok forvaltningspraksis i Norge.

– Å konkludere før vi har skaffet oss kunnskap blir feil. Dette gjelder både i Lofoten og i Barentshavet nord. Jeg tenker kunnskap og fakta må ligge i bunn, sier han.

Kostnadene på norsk sokkel må holdes nede, sier Nylund. For da blir også de mindre funnene rundt eksisterende felt også lønnsomme.

– 50 prosent av ressursene er igjen i bakken. Dette krever betydelige endringer. Vi må fortsette å redusere kostnadene, og vi må ta i bruk nye metoder, slik som digitalisering og sentre for integrerte operasjoner. Disse støtter driften i havet, og kan oppdage risiko for feil på utstyr på plattformer før de skjer, sier Nylund.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail