Johan Sverdrup-feltet åpnet i høst. Andre del av utbyggingen er i gang. Foto: Jon Ingemundsen

Oljebransjen venter fall i investeringene på norsk sokkel etter 2020

Investeringene på norsk sokkel anslås å falle markant etter 2020. Nå etterlyser oljebransjen tildeling av «attraktive» arealer for å holde aktiviteten oppe.


  • NTB
Publisert

Neste år ligger an til å bli et toppår på norsk sokkel. Men etter 2020 peker pilene nedover, ifølge Norsk olje og gass.

Bransjeorganisasjonen la torsdag fram nye prognoser der investeringer på norsk sokkel beregnes til 194,6 milliarder kroner i 2020. Målt i faste priser er det en økning på 3,8 prosent fra 2019.

Etter 2020 ventes investeringene derimot å falle «markant».

Mangler nye prosjekter

Bakteppet er manko på store nye utbygginger på norsk sokkel.

Det er utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, sammen med økte kostnadsanslag for flere prosjekter, som ligger bak økningen i 2020. Men Johan Sverdrup er det største prosjektet på norsk sokkel på mange år, og det er ingen andre prosjekter under planlegging som er nær denne størrelsen.

Hør podkast om hvorfor Johan Sverdrup-feltet er så spesielt:

Skal investeringene komme opp igjen, må det gjøres nye funn, konstaterer administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

– Basert på funnene man nå har gjort, vil neste år være toppår, sier han til NTB.

Venter på nye utlysninger

Schjøtt-Pedersen viser til at om lag halvparten av ressursene på norsk sokkel fortsatt gjenstår. Han mener det er avgjørende å få bygget ut lønnsomme prosjekter mens dagens infrastruktur fortsatt er intakt.

– Det er derfor avgjørende at en høy leteaktivitet opprettholdes på hele sokkelen, og at attraktive arealer tildeles, slik at vi kan opprettholde produksjonen og skape arbeidsplasser og inntekter, sa Schjøtt-Pedersen da han presenterte de nye investeringsprognosene.

Overfor NTB trekker han fram 25. konsesjonsrunde som eksempel. Denne er nå utsatt i påvente av den nye forvaltningsplanen for Barentshavet, som skal legges fram til våren.

Oljebransjen er helt avhengig av at disse utlysningsrundene gjennomføres, påpeker Schjøtt-Pedersen.

Ber om stabile rammer

En annen bekymring er rammebetingelsene for norsk sokkel, for eksempel skatteregimet. Oppstår det usikkerhet om disse rammebetingelsene, vil investeringene kunne falle dramatisk fordi prosjekter legges til side, advarer Schjøtt-Pedersen.

– Stabilitet er helt avgjørende for å nå de investeringstallene vi anslår, sier han.

På lengre sikt er det likevel klart at olje- og gassaktiviteten skal ned. Schjøtt-Pedersen viser her til beregninger fra Equinor som tyder på at produksjonen på norsk sokkel vil halveres innen 2050, selv om leteaktiviteten holdes oppe.

Det skyldes ikke bare at verden går over til fornybar energi, ifølge Schjøtt-Pedersen. Tvert imot er det helt naturlig fordi sokkelen tømmes for olje og gass.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail