Per Tore Larsen, prosjektdirektør for Doggerbank hos Aibel, til venstre, og verkstedsleder Ole Sandvik ser store muligheter innenfor havvind i årene framover for Aibel. Foto: Jon Ingemundsen

Aibel har gjort havvind til milliardbutikk

Oljemilliardene får fortsatt stål å gå på ved verftet til Aibel i Haugesund, men i stedet for å være blant de mange bedriftene som snakker om prosjekter innenfor havvind, har Aibel rigget seg for å bli med på 2020-årenes vindkraftboom.


  • Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad
Publisert

– Utsiktene innenfor olje og gass er mindre optimistiske enn de var for noen år siden, men innenfor vind ser det langt bedre ut, sier Per Tore Larsen, prosjektdirektør for Doggerbank hos Aibel.

I fjor høst ble nemlig Aibel tildelt kontrakter for å bygge to omformerplattformer for Equinor og SSE Renewables til utbyggingen av Doggerbank, verdens største vindkraftanlegg til havs, i Storbritannia.

I tillegg skal en omformerplattform til havindprosjektet Dolwin 5 i Tyskland bygges og utstyres, dette skjer i samarbeid med Keppel-verftet i Singapore. For Aibel har de to kontraktene en verdi på nesten 8 milliarder kroner.

Lukten av oljemilliarder

I den digre Nordsjøhallen til Aibels verft i Haugesund, er det framfor alt lukten av penger som trenger inn i neseborene. Sveising, børsting og sliping av stål danner et tynt lag av støv som stiger til værs i det sola benytter muligheten til å skinne inn gjennom de åpne dørene til verftshallen denne januarformiddagen.

Nye oljemilliarder er på vei inn til Aibels konto i form av gigantiske dekksstrukturer til den andre prosessplattformen til Johan Sverdrup-feltet, moduler til Snorre-feltet og skipet Njord Bravo, som ligger til oppgradering ute i havna.

Men uten noen nye, store prosjekter i sikte, er det ingen av de Aibel-ansatte – som Aftenbladet møter – som er pessimistiske med tanke på framtiden. Latteren sitter løst, og vissheten de ansatte har om at de har posisjonert seg innenfor havvind, gjør at de ser lyst på en framtid uten store oljeprosjekter.

Per Tore Larsen hos Aibel i Haugesund ser store muligheter innen vindkraft i årene framover. Foto: Jon Ingemundsen

40 prosent fornybar

Per i dag er inntektene framfor alt oljerettet, men i ordrereserven er rundt 40 prosent fornybarprosjekter mot vel 5 prosent for ett år siden.

Aibel har rundt 4000 ansatte i Norge. 2000 av de arbeider i Rogaland. 265 ansatte er knyttet opp til vindkraftprosjektene som nå er under utforming, det er over halvparten av ingeniørstaben i Haugesund. I fornybaretasjene til Aibel jobbes det med vindprosjektene som er på tegnebrettet. Åtte av de ansatte forteller entusiastisk om det de nå er med på å utforme. For de ansatte betyr disse vindprosjektene også at de kan være med på å sette sitt stempel på utviklingen.

I olje og gass-prosjekter er det som regel oljeselskapene som er i førersetet i prosjektene, men innenfor vindkraft er det de Aibel-ansatte selv som står i spissen og kan finne ut av de beste løsningene.

– Jeg vil ikke si at jeg er på noe «oljeskamnivå», men jeg er veldig stolt over at Aibel var tidlig ute og satset på fornybar. Innenfor dette feltet er det mye nytt og spennende, i tillegg er det tilfredsstillende å vite at vi er med på noe framtidsrettet og varig og ikke noe som legges til side om noen år, sier Anders Krovik, økonomisjef for Dolwin-prosjektet i Aibel.

Kollega Wina Holmedal supplerer:

– Olje og gass har vi holdt på med siden 1970-tallet, men vind har vi ikke gjort før de siste årene. Det er spennende og byr på muligheter, understreker hun.

Wina Holmedal og kollega Anders Krovik hos Aibel sier det er nytt og spennende å jobbe med vindkraftprosjekter. Foto: Jon Ingemundsen

Ruver i bybildet

Det er først i 2022 at det igjen kommer synlige vindsymboler inn til verftet i Haugesund når omformerplattformene til vindkraftprosjektene skal utrustes ved verftet. Da vil igjen gule omformerplattformer vise seg som framtidsrettede fyrtårn i sentrum av Haugesund, akkurat slik de gjorde i 2014 og 2015.

Verkstedleder Ole Sandvik, som viser rundt i oljemilliardprosjektene i Nordsjøhallen, ser ingen grunn til å bli oljenostalgisk. Prosessplattformen til neste steg i Johan Sverdrup-utbyggingen er det største prosjektet Aibel noensinne har gjort innenfor oljebransjen, men framover kan det bli tomt i hallene om det ikke dukker om noen nye jobber.

Både Sandvik og kollega Per Tore Larsen ser at det på kort sikt ikke vil være mulig for norske verft å være konkurransedyktige når det gjelder pris på å lage omformerplattformer i Norge. Men med eget verksted i Thailand kan Aibel være en konkurransedyktig aktør i et globalt marked.

– Vindkraftprosjekter er på ingen måte rett fram. Dette krever betydelig kompetanse, og der har vi mange år med erfaring som kommer til nytte, påpeker Per Tore Larsen.

Han og kollegene har også merket seg at mange unge finner det attraktivt å jobbe med fornybar energi og vindkraftutbygginger framfor olje og gass.

– Er det mer meningsfullt?

– Ja, det vil jeg si. Ikke bare på grunn av det grønne skiftet, det er også mange spennende teknologiske utfordringer, påpeker Larsen.

Og den kompetansen vil ikke bli mindre ettertraktet i årene framover, hvor flere land bygger havvindparker. En rapport som Norwegian energy partners (Norwep) og BVG Associates ga ut i fjor viste en vekst fram mot 2024 på 24 prosent hvert år innenfor havvind. Det er særlig Europa og USA som drar dette framover.

Tidligere var det oljeprosjekter som gjaldt i Aibel, nå meisler Bjørn Roger Toskheller, fra venstre, Ruben Sirevåg, Jarle Vierdal Johansen og Quizon Aumand ut løsninger for vindkraftprosjektene Aibel jobber med. Foto: Jon Ingemundsen

Tidlig på banen

Allerede i 2010 startet Aibel med å se inn i krystallkula og la planer for å jobbe seg inn på vindmarkedet som de antok ville gi store muligheter.

– Det var et ledd i en vekststrategi hvor det ble sett etter muligheter for å anvende Aibels kompetanse og kapasitet utenfor olje og gass for at vi kunne vokse ytterligere, sier Aibel-direktør Mads Andersen til Aftenbladet.

Når de ansatte oppsummerer overfor Aftenbladet hvorfor de har lykkes med å ta steget over fra olje og gass til fornybar, er det at selskapet var tidlig ute som er en av hovedfaktorene. I tillegg har Aibel holdt ut, det har vært mange jobber og anbud som ikke er vunnet, men nå høster de gevinsten.

Som de ansatte selv understreker så er det ikke nødvendigvis den største gevinsten at det fører til nye milliarder inn på Aibel-kontoen, men vel så viktig er det at denne omstilling er med på å sikre arbeidsplasser hos hjørnesteinsbedriften i Haugesund som gir ringvirkninger for hele byen.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail