Foto: Prosafe

Prosafe dropper sammenslåingen med Floatel

Prosafe dropper sammenslåingen med Floatel etter blankt nei fra Konkurransetilsynet.

Publisert

I sommer i fjor kom det frem at boligriggselskapene Prosafe og Floatel signerte en avtale om å fusjonere, noe som ville skape verdens største boligriggselskap.

Men i oktober varslet Konkurransetilsynet at de ville stanse sammenslåingen mellom de to selskapene, og sa at den ville skade konkurransen på norsk sokkel. Prosafe varslet senere en anke av beslutningen.

Nå skriver Prosafe at de har valgt å avslutte prosessen med å slå sammen selskapet med Floatel, grunnet finansiell usikkerhet og risiko, ifølge en børsmelding torsdag.

Begge parter enige om å droppe fusjon

Både Prosafe og Floatel har blitt enige om å droppe sammenslåingen, skriver Prosafe i en melding.

– Den beklagelige konklusjonen er at en nærliggende sammenslåing er svært usannsynlig, heter det.

Prosafe og Floatel er de eneste tilbydere av moderne halvt nedsenkbare boligplattformer på norsk sokkel. Andre leverandører på norsk sokkel tilbyr ikke enheter som er fullt sammenlignbare med partenes, og som derfor ikke kan konkurrere om alle oppdrag.

Hevdet fusjon var nødvendig

Etterspørselen etter offshore innkvarteringstjenester har falt etter oljeprisfallet i 2014. Partene har tidligere hevdet at uten fusjonen vil dagens tilbudssituasjon i det norske markedet for offshore innkvarteringstjenester ikke opprettholdes.

Det var Konkurransetilsynet ikke enig i.

– Vår vurdering er at det vil være etterspørsel etter offshore innkvarteringstjenester de neste fem årene og videre etter dette. Den informasjonen vi har gjennomgått gir ingen holdepunkter for at Prosafe og Floatel vil trekke seg ut av det norske markedet dersom fusjonen ikke gjennomføres, har nestleder Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet sagt ved en tidligere anledning.

– Vår vurdering er at partene uten fusjonen vil konkurrere hardt med hverandre om fremtidige oppdrag på norsk sokkel.

Del på
facebooktwitterlinkedinemail