Foto: Equinor

Nå er gigantfeltet Johan Sverdrup i produksjon

Lørdag startet Equinor og Johan Sverdrup-partnerne Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total produksjonen fra gigantfeltet i Nordsjøen. Dette er mer enn to måneder tidligere enn planlagt.


  • Marit Holm
Publisert

– Produksjonsstart fra Johan Sverdrup er en milepæl for Equinor, våre partnere og leverandører. Når feltet når topproduksjon, vil det stå for rundt en tredjedel av all oljeproduksjon i Norge og levere svært verdifulle fat med rekordlave utslipp. Johan Sverdrup forventes å gi produksjonsinntekter på mer enn 1400 milliarder kroner, hvorav mer enn 900 milliarder kroner til den norske stat og samfunn, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding.

De forventede utvinnbare reservene i Johan Sverdrup er 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter, og feltet forventes å produsere opp mot mot 660.000 fat olje per dag når det produserer for fullt. Strøm fra land gir rekordlave CO2-utslipp fra feltet på godt under 1 kg per fat.

Den største utbyggingen i Norge på tre tiår

Godkjenning av Johan Sverdrup i 2015 førte til den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-årene. I første fase av utbyggingen ble 70 millioner timeverk gjennomført, og mer enn 12.000 personer over hele verden arbeidet hver dag under byggeperioden 2016-2018.

Mer enn 70 prosent av kontraktene gikk til leverandører i Norge i sterk internasjonal konkurranse.

Konsulentfirmaet Agenda Kaupang har anslått at Johan Sverdrup-utbyggingen kan bidra med mer enn 150.000 årsverk i Norge under byggefasen mellom 2015-2025.

Ringvirkninger i flere tiår framover

I driftsfasen, som forventes å vare i mer enn 50 år, kan Johan Sverdrup også skape sysselsetting tilsvarende mer enn 3.400 årsverk i gjennomsnitt hvert år.

– Feltet skal drives fra Equinors kontorer i Stavanger, mens base- og helikoptertjenester skal leveres fra Dusavika og Sola. Oljen som fraktes fra feltet vil også opprettholde aktivitet ved Mongstad-terminalen, og gassen skal eksporteres til Kårstø, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Betydningen av dette feltet både for nasjonal og regional økonomi kan ikke overdrives, sier han i meldingen.

Feltet er ventet å gi inntekter til staten på over 900 milliarder kroner eller 170.000 kroner per innbygger.

Ble 40 milliarder billigere enn planlagt

Planen for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen fastsatte en ambisjon om produksjonsstart i slutten av desember 2019. Etter at PUD ble godkjent i august 2015, er investeringskostnadene for første fase redusert med 40 milliarder kroner til 83 milliarder kroner (i nominelle kroner, basert på fast valutakurs).

Gigantutbyggingen har stort sett gått som smurt, og i høst begynte begynte det å gå rykter om at Equinor og partnerne lå foran skjema og at oppstarten ville bli tidligere enn det som opprinnelig var meldt. I september ble dette ryktet bekreftet.

Torkjell Stangeland er plattformsjef på Johan Sverdrup-feltet. Arkivfoto: Jon Ingemundsen

Ny teknologi og digitalisering

– Høy kvalitet i gjennomføringsfasen har vært en avgjørende del av forbedringshistorien. Dette skyldes i stor grad vårt tette samarbeid med partnere og leverandøren fra første dag. Men vi har også tatt modige beslutninger om bruk av ny teknologi og digitalisering som vi drar fordeler av nå, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i pressemeldingen.

Blant annet var løftet av prosessplattformen til Johan Sverdrup på nærmere 26.000 tonn det tyngste som er gjort offshore noensinne.

– Kvalifisering og bruk av banebrytende ny løfteteknologi sparte oss for mer enn 2 millioner arbeidstimer i havet, reduserte sikkerhetsrisikoen og forkortet utbyggingstiden med flere måneder, ifølge Opedal. Han viser også til at Equinor og partnerne har investert i digitale løsninger og arbeidsmåter som bidrar til å øke oljeproduksjonen og forbedre driften på feltet.

– Disse nye arbeidsmåtene har allerede spart oss for minst én måneds arbeid i gjennomføringsfasen, sier Opedal.

– Industriell bragd

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) omtaler utbyggingen av Sverdrup-feltet som en industriell bragd.

– Norsk oljeindustri er ledende på kompetanse, teknologi og innovasjon. Dette er en viktig grunn til at Sverdrup-feltet vil skape enorme verdier til fellesskapet. Feltet vil gi nye spennende arbeidsoppgaver for teknologiinteressert norsk ungdom i tiår fremover, uttaler Freiberg i en pressemelding.

Her kan du se Equinors video av hele Johan Sverdup-utbyggingen:

Har du fått med deg Sysla-podkasten Det vi lever av? I siste episode er Equinors konsernsjef Margareth Øvrum gjest. Hør henne fortelle hvorfor Equinor skal investere 125 milliarder kroner i dette landet, frem mot 2030:

Del på
facebooktwitterlinkedinemail